VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku

Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku (NMEHBMS)


Vedoucí
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Kontakt
Tereza Těšíková, Monika Buzková, Kateřina Novotná (koordinátorky)
telefon:(+420) 283 088 464
e-mail:Tereza.Tesikova@nudz.cz, Monika.Buzkova@nudz.cz, Katerina.Novotna@nudz.cz


Profil

Hlavním cílem hodnocení hlavních neurobiologických modalit mozku v kontextu průběhu duševní nemoci. Vyjma klinicky orientovaného neurobiologického výzkumu (MRi, genetika, neuropsychologie, EEG) se zaměříme na vytvoření pružného a moderního informačního e-Health systému pro komplexní personalizovanou péči, který bude integrovat klinická data jednotlivých nemocných. Tento elektronický systém bude dále využívat mobilních technologií, které budou využity pro automatická hodnocení průběhu duševních poruch v reálném čase. Konečným cílem je modul individualizovaného vyhodnocování těchto dat, který poskytne expertní rozhodovací systém pro lékaře naplňující představu Computer Aided Decision (CAD) system.

 

Cíle

1. Budování multimodálních databází u první epizody schizofrenie, OCD, bipolární afektivní poruchy (MRI, EEG, neuropsychologie, genetika, metabolom, dlouhodobý monitoring na bázi telemedicínských aplikací)

2. Pokročilá analýza multimodálních dat v psychiatrii. Na této bázi predikce průběhu, terapeutické odpovědi a střednědobého vyústění nemoci 

3. Neurozobrazovací výzkum pomocí MRI a MRI/256-kanálového, MR kompatibilního EEG

4. Vývoj a klinické testování telemedicínských aplikací pro dlouhodobý monitoring a predikci relapsu v psychiatrii

 

Dílčí cíle

1. Zavést metodiky poskytující zdrojová klinická a neurobiologická data (tzn. genová typizace, magnetické rezonance, telemonitorace psychopatologie mobilními technologiemi).

2. Vytvořit architekturu a testovat vlastní informační systém včetně jeho modulů.

3. Poskytnout účinnou platformu pro neuropsychiatrický výzkum, vytvořením integrativní databáze sdružující kompletní informace o širokém rejstříku neurobiologických a klinických proměnných u pacientů.

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty