VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku

Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku (NMEHBMS)


Vedoucí
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Kontakt
Tereza Těšíková, Monika Buzková, Kateřina Novotná (koordinátorky)
telefon:(+420) 283 088 464
e-mail:Tereza.Tesikova@nudz.cz, Monika.Buzkova@nudz.cz, Katerina.Novotna@nudz.cz


Profil

Hlavním cílem hodnocení hlavních neurobiologických modalit mozku v kontextu průběhu duševní nemoci. Vyjma klinicky orientovaného neurobiologického výzkumu (MRi, genetika, neuropsychologie, EEG) se zaměříme na vytvoření pružného a moderního informačního e-Health systému pro komplexní personalizovanou péči, který bude integrovat klinická data jednotlivých nemocných. Tento elektronický systém bude dále využívat mobilních technologií, které budou využity pro automatická hodnocení průběhu duševních poruch v reálném čase. Konečným cílem je modul individualizovaného vyhodnocování těchto dat, který poskytne expertní rozhodovací systém pro lékaře naplňující představu Computer Aided Decision (CAD) system.

 

Cíle

1. Budování multimodálních databází u první epizody schizofrenie, OCD, bipolární afektivní poruchy (MRI, EEG, neuropsychologie, genetika, metabolom, dlouhodobý monitoring na bázi telemedicínských aplikací)

2. Pokročilá analýza multimodálních dat v psychiatrii. Na této bázi predikce průběhu, terapeutické odpovědi a střednědobého vyústění nemoci 

3. Neurozobrazovací výzkum pomocí MRI a MRI/256-kanálového, MR kompatibilního EEG

4. Vývoj a klinické testování telemedicínských aplikací pro dlouhodobý monitoring a predikci relapsu v psychiatrii

 

Dílčí cíle

1. Zavést metodiky poskytující zdrojová klinická a neurobiologická data (tzn. genová typizace, magnetické rezonance, telemonitorace psychopatologie mobilními technologiemi).

2. Vytvořit architekturu a testovat vlastní informační systém včetně jeho modulů.

3. Poskytnout účinnou platformu pro neuropsychiatrický výzkum, vytvořením integrativní databáze sdružující kompletní informace o širokém rejstříku neurobiologických a klinických proměnných u pacientů.

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty