VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Sociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku – prostorově integrovaný přístup (18-17564S)
Řešitel: Mgr. Ladislav Kážmér
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 2 871 000 Kč

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 3 414 000 Kč

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Analýza efektu časné identifikace a krátké intervence zaměřené na snižování zdravotních škod působených alkoholem (16-31333A)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2016–31.12..2019
Rozpočet NUDZ: 5 523 000 Kč

 

Rada vlády pro koorodinaci protidrogové politiky (RVKPP)

Vývoj účinné léčebné strategie pro závislost na metamfetaminu (S-42-18)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 583 000 Kč

 

● MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Evropská komise (3rd EU Health Programme)

Místní strategie pro snížení užívání alkoholu nezletilými a pro snížení nadměrného epizodického užití alkoholu; Lokalizujme to! (738055)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster
Spolupříjemci. NUDZ; Koordinationsstelle Sucht GE, pro mente oö AU, CAD Limburg vzw BE, Center for Education about Drugs and Treatment of Drug Addicted Persons Ltd Cyprus, Diakonisches Werk Herford GE, UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF GE, CENTER FOR THE PREVENTION OF ADDICTIONS AND PROMOTION OF PSYCHOSOCIAL SUPPORT Greece, Forum Prävention ONLUS Italy, CePT - Centre de Prévention des Toxicomanies Lux, TACTUS verslavingszorg Netherlands, IREFREA Portugal, Prevencia V&P SVK 
Doba řešení: 1.4.2017–30.9.2019
Rozpočet celkem: 1 438 786 Euro
Rozpočet NUDZ: 51 876 Euro

Norské fondy a fondy EHP – Zdraví: Bilaterální iniciativa

Příprava vědeckého projektu k EEA fondům “Preventive measures to reduce premature deaths in Czechia and Norway: analyses of substance use related traffic fatalities” (MF-16063/2019/5804-7)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Oslo University Hospital (Assoc. Prof. Stig Tore Bogstrand, PhD)
Doba řešení: 1.9.2019–30.11.2019
Rozpočet celkem: 128 682 Kč
Rozpočet NUDZ: 67 312 Kč

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty