NUDZ vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 2015. Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z OP VaVpI. Zaměřením našeho programu je výzkum neurobiologických mechanismů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres). Součástí výzkumu je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Přístup k řešení problematiky je založen na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování.

Aktuálně

Klinika NUDZ poskytuje telefonicky psychologickou pomoc svým pacientům i veřejnosti,
v době od 8:00 do 15:00 můžete kontaktovat naše psychology na telefonních číslech:
283 088 244 | 283 088 139 | 283 088 140

Informace pro pacienty, pečující a zdravotníky:

Klinika NUDZ i v době mimořádných nařízení vyhlášených Ministerstva zdravotnictví a vlády (Zákaz volného pohybu osob, Vyhlášení nouzového stavu, Celostátní karanténa), nadále poskytuje léčebnou a diagnostickou péči ambulantním a hospitalizovaným pacientům. Po dobu trvání těchto mimořádných opatření jsou dočasně pozastaveny některé terapeutické programy (denní stacionáře, strukturovaný program kognitivně-behaviorální terapie) a klinické výzkumy. Rovněž jsme přijali příslušná epidemiologická a hygienická opatření, mezi něž patří mj. úprava provozních řádů jednotlivých oddělení, kdy pacienti, kteří jsou na naší klinice hospitalizováni, mají omezené návštěvy, propustky a vycházky mimo areál; pacienti a zdravotnický  personál používají při denním kontaktu osobní ochranné prostředky (např. roušky, respirátory).

Na ambulanci NUDZ nadále doporučujeme omezit neakutní a rutinní návštěvy, využít možnosti zaslání elektronického receptu. Preferujeme distanční kontroly a vyšetření – telefonické konzultace, přes Skype apod. Při osobní návštěvě klademe zvýšený důraz na dodržování všech hygienických opatření, včetně omezení počtu pacientů současně se nacházejících v čekárně. O tom, zdali bude péče poskytnuta distančně nebo osobně, rozhoduje lékař.

Všichni pacienti přicházející na ambulanci nebo k hospitalizaci jsou skrínováni na známky akutní infekce. Přijatá opatření pomáhají minimalizovat rizika pro pacienty i zdravotnický personál.

Pro bližší informace a objednání k ambulantnímu vyšetření nebo hospitalizaci můžete kontaktovat
tel. 283 088 139 nebo 283 088 244, případně e-mail: ambulance@nudz.cz.


Změny v provozu ambulance NUDZ

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních kliniky NUDZ od 10. 3. do odvolání

Kavárna a jídelna je pro veřejnost do odvolání uzavřena.

 

Užitečné informace

Psychiatrické a psychologické služby v nouzovém stavu

#delamcomuzu Psychologické online konzultace zdarma pro veřejnost, ale i pracovníky v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách 

Pravidla spánkové hygieny za časů COVID

Jak chránit sebe a své okolí

Info MZ ČR o koronaviru

 

 

 

     
     

 

 

GDPR   Info dle článku 13 GDPR  |  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů  |  Žádost subjektu údajů

Přístup k informacím  |  Info pro návštěvníky z organizací zapojených do eduroamu

 


 


<< předchozídalší >>
únor 2020
po út st čt so ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29


19.02.2020

18.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

09.02.2020

08.02.2020

07.02.2020

06.02.2020

O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty