Laboratoř mysli – Trénování paměti ve virtuálním městě

Zveme Vás na první letošní přednášku z cyklu populárně naučných setkání Laboratoř mysli. Tentokrát se budeme zabývat využitím virtuální reality v trénování kognitivních schopností u seniorů.

Z důvodu nemoci je původní termín 18. 9. zrušen. Přednáška se uskuteční v náhradním termínu.

Jaké jsou moderní přístupy využívající prvky virtuální reality při řešení zhoršujících se kognitivních funkcí u starších osob? Představena bude studie využívající komplexní tréninkový systém v prostředí virtuálního města VRcity. Nakolik si dokážeme prvky natrénované v simulaci přenést do reálného života? 

2. října 2023, od 19.00 hodin v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 98/1, Praha 1), Malý sál,

vystoupí Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. s přednáškou

Trénování paměti ve virtuálním městě

Vstupenky v ceně 60 Kč zakoupíte na této adrese.

Vzhledem k demografickému stárnutí populace představuje zhoršování kognitivních funkcí u starších osob naléhavý problém, přičemž v subjektivních stížnostech starších osob převažuje právě deficit paměti. Kognitivní trénink a rehabilitace představují nejčastější metodu volby u starší populace, způsob realizace a forma tréninku však může mít různou podobu. Cílem přednášky bude představit nejen obecné principy a metody používané v rámci kognitivních tréninků, ale také upozornit na moderní přístupy využívající prvky virtuální reality. Představené budou domácí i zahraniční studie, které využívají kognitivní hry implementující virtuální simulace aktivit běžného života a pomáhají tak zvyšovat tzv. ekologickou validitu těchto metod neboli přenositelnost naučených dovedností do reálného života. Pro účely tohoto typu kognitivního tréninku u seniorské populace byl na půdě Národního ústavu duševního zdraví ve spolupráci s komerčním partnerem 3dsense vytvořen tréninkový systém VRcity. Jedná se o komplexní tréninkový systém v prostředí virtuálního města se sadou kognitivních her. Tento systém byl testován u více než 100 seniorů a poukázal na proveditelnost u seniorů různého věku, dobrou uživatelskou zkušenost s tréninkovým systémem. Přednáška představí výsledky několika na sebe navazujících studií s využitím tréninkového systému VRcity, které si kladou za cíl otestovat 1) validitu a náročnost jednotlivých kognitivních her a vytvořit normativní data, 2) efektivitu kognitivního tréninku využívajícího tyto kognitivní hry a 3) proveditelnost obdobné formy tréninku s prvky VR u seniorů s kognitivním nebo motorickým deficitem.

Realizace studií byla podpořena projektem „Virtuální město“ Technologické agentury České republiky č. TL01000309 v soutěži ÉTA1.

Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. vystudovala psychologii a neurobiologii a získala doktorát v oboru neurověd na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví jako vedoucí specializovaného výzkumného Centra virtuální reality v duševním zdraví a neurovědách a vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se zabývá využitím virtuální reality (VR) ve výzkumu, diagnostice a terapii neuropsychiatrických onemocnění a také problematice paměťových dovedností a kognitivních poruch v souvislosti se stárnutím nebo rozvojem různorodých onemocnění.