Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip & doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.: Směřování drogové politiky v ČR: Od restrikcí k regulaci a harm-reduction

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku na téma "Směřování drogové politiky v ČR: Od restrikcí k regulaci a harm-reduction". Těšíme se na Vás ve středu 31. 5. 2023 od 13.00 v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Anotace:

Cílem politiky v oblasti závislostí v ČR je předcházet negativním důsledkům spojeným se závislostním chováním a snížit škody způsobené závislostním chováním jak pro jedince, tak pro společnost, včetně dopadů na veřejné rozpočty. Politika v oblasti závislostí je postavena na sdílené odpovědnosti a vyváženém vědeckém přístupu. Snahou je najít optimum mezi prohibicí a preventivním opatřením, které budou minimalizovat rizika závislostí, najít model prevence za pomoci přístupu politiky veřejného zdraví. Přednáška představí i aktuální plán na zavedení regulované dostupnosti konopných drog v ČR.

O přednášejících: 

Dovolujeme si upozornit, že akce je určena výhradně odborné veřejnosti. Vstup zdarma.