Možnost účasti ve výzkumném klinickém hodnocení nového přípravku pro pacienty s těžkou depresivní poruchou (MDD)

Přestože je v současné době dostupná celá řada léčebných postupů pro pacienty s těžkou depresivní poruchou (MDD), u mnoha z nich bude docházet k relapsům depresivních epizod navzdory tomu, že užívají antidepresiva.

Provádíme výzkumné klinické hodnocení nového přípravku pro pacienty s těžkou depresivní poruchou (MDD). Do klinického hodnocení přijímáme dospělé pacienty, kteří mají akutní příznaky deprese a užívají antidepresivum, aniž by u nich docházelo k dostačujícímu zlepšení příznaků deprese. V tomto klinickém hodnocení bude účastníkům také přiděleno schválené antidepresivum, které budou užívat denně.

 

Více se dozvíte v Informačním listu. V případě zájmu o zapojení do studie nebo o více informací, prosím, kontaktujte: 

MUDr. Mag.Phil. Světlana Žuchová, Ph.D. (svetlana.zuchova@nudz.cz) nebo Bc. Helena Bumbová (helena.bumbova@nudz.cz).

 

Pozvánka ke stažení