Projekt EU-PROMENS nabízí zahraniční stáže pro pracovníky v oblasti duševního zdraví

Cílem projektu EU-PROMENS (European Programme for Mental Health Exchanges, Networking and Skills) je zlepšit dovednosti pracovníků v oblasti duševního zdraví a zároveň zvýšit jejich počet v celé Evropě. Národní ústav duševního zdraví bude hostit tým odborníků během letošní zimy a nadcházejícího jara. Zájemci se mohou již teď přihlašovat na stáž do Chorvatska a Nizozemska, další destinace přibudou na podzim.

Samotná stáž trvá dva týdny a její součástí jsou návštěvy u poskytovatelů služeb, workshopy a stínování pracovních míst. Účastníci budou vybráni na základě kariérních profilů a profesních zkušeností tak, aby se podpořila mezioborová spolupráce a vzájemné předání zkušeností.

Stáž je určena:

  1. zdravotníkům pracujícím v oblasti duševního zdraví,
  2. učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům,
  3. sociálním pracovníkům působícím v komunitních centrech,
  4. odborníkům pracujícím ve věznicích a detenčních zařízeních pro mladistvé.

Součástí projektu EU-PROMENS jsou také hybridní třídenní školení v členských státech EU, které povedou jak lokální odborníci, tak mezinárodní experti. Obsahově se budou věnovat především ověřeným léčebným postupům, zotavení, prevenci a podpoře v oblasti duševního zdraví. Zvláštní pozornost bude věnována zranitelným skupinám obyvatel.

Na stáž v Chorvatsku a Nizozemí se můžete registrovat už teď.

Kontakt

Více informací informací o projektu najdete na těchto webových stránkách.