Vliv užívání psychofarmak v těhotenství a dalších psychosociálních proměnných na raný psychomotorický vývoj dítěte

V Centru perinatální péče (NUDZ) se dlouhodobě pracujeme na zkvalitnění péče o duševní zdraví žen a jejich rodin v perinatálním období (období od početí do jednoho roku po porodu). Do aktuálního výzkumného projektu hledáme česky hovořící dobrovolnice starší 18 let.

Hledáme dobrovolnice:

 • starší 18 let
 • verifikované těhotenství v rámci gynekologicko-porodnické péče o těhotnou
 • nepřítomnost neurologické/neurovývojové diagnózy
 • neužívání návykových látek v těhotenství
 • bez užívání psychofarmak (aktuálně hledáme dobrovolnice do tzv. kontrolní skupiny)

Cíl projektu

Připravujeme studii, která rozšíří již existující studie o bezpečném využívání psychofarmak (léků nejčastěji užívaných k léčbě duševních onemocnění) v těhotenství, o důležité metodologické aspekty. Pro zhotovení studie je důležité sesbírat data jak od žen, jež léky v těhotenství užívají, tak žen, jež v těhotenství psychofarmaka neužívají. Mimo jiné taky zjišťujeme, zda to, jak se ženy cítí po duševní stránce v tomto období ovlivňuje psychomotorický vývoj jejich miminka. Jejich účastí v naší studii můžou zejména přispět k bezpečnému nastavení léčebného plánu žen s duševním onemocněním v perinatálním období.

Co pro ženy účast znamená?

 • Ženy se mohou zapojit v kterémkoliv trimestru v těhotenství.
 • V každém trimestru, v šestinedělí a ve 3. a 6. měsíci po porodu přijde email s prosbou o vyplnění dotazníku ohledně duševní pohody.
 • Po vyplnění dotazníku v každém trimestru a ve 3. měsíci se telefonicky ozve výzkumnice - standardizovaný rozhovor ohledně aktuální symptomatologie (cca 15 min).
 • V šestinedělí telefonický kontakt s žádostí o zaslání zdravotnické dokumentace o průběhu těhotenství, porodu a stavu miminka po narození, domluva na termínu psychomotorického vyšetření miminka ve 3. měsíci (v NUDZ).
 • Možnost zapojit se i pro partnery.

Co můžete získat?

 • Komplexní psychologické vyšetření miminka ve 3 a 6 měsících (zjišťuje se úroveň psychomotorického vývoje) se zpětnou vazbou pro maminku.
 • Odborný dohled v oblasti péče o duševní zdraví pro nastávající maminky, v případě zjištění psychosociálního rizika můžeme napojit na podpůrnou péči. V případě podezření na přítomnost závažnějšího duševního onemocnění můžeme přednostně poskytnout psychiatrickou péči.

V případě zájmu prosím vyplňte tento formulář. S dotazy se můžete obracet na adresu kristyna.hrdlickova@nudz.cz nebo anna.horakova@nudz.cz.