Zlatá medaile ČLS JEP pro prof. Cyrila Höschla

Profesor Cyril Höschl se zařadil mezi osobnosti oceněné Zlatou medailí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na vysoké ocenění ho za dosavadní celoživotní práci a erudici navrhla Psychiatrická společnost ČLS JEP. Medaili si slavnostně převzal z rukou současné předsedkyně Psychiatrické společnosti, MUDr. Simony Papežové. Gratulujeme a přejeme spoustu sil a entusiasmu do další práce.

Připomeňte si nejdůležitější milníky kariéry prof. Cyrila Höschla:

 • Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a po promoci v roce 1974 nastoupil do Výzkumného ústavu psychiatrického. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci v neuroendokrinologii, o šest let později habilitoval na Univerzitě Karlově. V roce 1990 získal titul doktora věd a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie.
 • Jeho hlavními odbornými zájmy jsou biologická psychiatrie, psychofarmakologie, neuroendokrinologie a neurovědy. Mezi jeho nejdůležitější vědecké práce patří průkopnické publikace o využití blokátorů kalciového kanálu v psychiatrii a v oblasti psychoneuroendokrinologie.
 • Od roku 1990 působil jako ředitel Psychiatrického centra Praha, které v roce 2015 transformoval na Národní ústav duševního zdraví. V jeho čele stál až do roku 2021.
 • V letech 1990 až 1997 byl děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a do roku 2020 také přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie téže fakulty. V roli mentora působí i v zahraničí. Jako pedagog vychoval několik generací lékařů a doktorandů, které získal především pro psychiatrii a neurovědy.
 • Významně se podílel na vzniku České lékařské akademie, které předsedal. Dlouhá léta byl členem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP, dnes je jejím čestným členem.
 • Jako první odborník z postkomunistických zemí byl zvolen prezidentem Evropské psychiatrické asociace (2007-2008) a zásadním způsobem přispěl k její reformě. V letech 2008-2009 byl prezidentem Federace evropských lékařských akademií.
 • Podílel se na zavedení grantového systému podpory vědy a výzkumu v Česku. Byl členem prezidia Grantové agentury České republiky a po dvě období také členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
 • Patří mezi naše přední popularizátory vědy, pravidelně přednáší na domácích i mezinárodních konferencích a je laureátem ceny Česká hlava.
 • Působí v mnoha vědeckých radách a redakčních radách domácích i zahraničních odborných časopisů. Je zakladatelem a šéfredaktorem časopisu Psychiatrie.
 • Jako autor je podepsán pod více než 240 odbornými publikacemi s více než 4300 citacemi. Jeho H-index podle Web of Science je 36.
 • Mezi jeho nejvýznamnější ocenění patří Presidiální cena Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně (1990), Zlatá medaile Univerzity Karlovy (1997), Medaile Clarence Blomquista Švédské lékařské společnosti (1997), Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP (2002, 2005, 2016), Česká hlava (2008), Kraepelin-Alzheimer-Medal (2012), Cena Společnosti pro vědy a umění (2019), Historická medaile UK za zásluhy o psychiatrii, fakultu a univerzitu (2019).