Mgr. Adam František Hanzlík

Adam František Hanzlík

Mgr. Adam František Hanzlík

doktorand

Mgr. Adam František Hanzlík vystudoval bakalářský obor Molekulární biologie a biochemie organismů a následně navazující magisterský obor Fyziologie živočichů na Univerzitě Karlově. Problematice zpracování informace v bdělosti a ve spánku se na teoretické úrovni věnoval již ve své bakalářské práci (“Memory Consolidation of Mental Schemata During Sleep”). V rámci práce diplomové se Adam zabýval neuronálními representacemi sociálního prostředí u potkana ("The Processing of Social Information by Neurons in the Rat's Hippocampus."). Osvojil si tak základy elektrofyziologických technik (tzv. tetrodového nahrávání a snímání LFP), a s tím související analýzy elektrofysiologických dat. V září 2021 prezentoval výsledky své diplomové práce na konferenci České společnosti pro neurovědy. Nyní plánuje zužitkovat zkušenosti z předchozího úseku studia a navázat na výsledky diplomového projektu v doktorském studiu.