Anna Kagstrom

Anna Kagstrom

Anna Kagstrom

Anna Kagstrom je vedoucí pracovní skupiny pro výzkum duševního zdraví u dětí a dospívajících. Bakalářský titul v oboru psychologie získala na Kalifornské státní univerzitě v Sacramentu a magisterský titul v oboru globální duševní zdraví na Psychiatrickém institutu na King's College v Londýně a na London School of Hygiene and Medicine. Zabývá se výzkumnými aktivitami souvisejícími s gramotností v oblasti duševního zdraví, lidskými právy, stigmatem a diskriminací, dětskými riziky duševních onemocnění v průběhu celého života a je členkou Centra Who Collaborating centre for public mental health research and service development.