Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.

Eduard Bakštein

Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.

výzkumný a vývojový pracovník

Výzkumný pracovník a vedoucí výzkumné skupiny Měřitelné psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví. Od dob studia biomedicínského inženýrství (Ing.) a umělé inteligence a biokybernetiky (Ph.D.) na ČVUT v Praze se věnuje především objektivní klinické diagnostice neuropsychiatrických poruch prostřednictvím pokročilých metod analýzy dat a strojového učení. Zkoumá témata od analýzy jednotkové aktivity přes rozsáhlé heterogenní datové soubory, až po longitudinální behaviorální data, získávaná prostřednictvím mobilních aplikací. Jeho hlavním cílem je vývoj nových metod a nástrojů pro objektivizaci a zefektivnění diagnostických a léčebných rozhodnutí, stejně jako porozumění mechanismům závažných psychiatrických onemocnění.