Měřitelná psychiatrie

Měřitelná psychiatrie

Skupina měřitelné psychiatrie se zaměřuje na výzkum biomarkerů u závažných neuro/psychiatrických onemocnění, zejm. schizofrenie a bipolární afektivní poruchy. Pomocí pokročilých metod datové analýzy, biostatistiky a strojového učení řešíme úlohy jako je predikce relapsu z longitudinálních behaviorálních dat, predikce funkčního vyústění z dat při první epizodě, digitální fenotypizace, automatická diagnostika, a další. Vyvíjíme a evaluujeme nové diagnostické metody a nástroje včetně vlastního hardware a mobilních aplikací. Spolupracujeme na řadě běžících projektů v NÚDZ i v rámci mezinárodních konzorcií a výzkumných iniciativ. Naše výzkumné aktivity jsou zaměřené na objektivizaci a zefektivnění klinického rozhodování, diagnostiky a léčby v psychiatri - od základního výzkumu po nasazení v klinické praxi.

Členové pracovní skupiny