RNDr. Iveta Vojtěchová, Ph.D.

Iveta Vojtěchová

RNDr. Iveta Vojtěchová, Ph.D.

doktorandka

RNDr. Iveta Vojtěchová, Ph.D. pracuje jako postdoktorský výzkumný pracovník v oblasti behaviorální neurobiologie. Vystudovala nejprve bakalářský a magisterský program na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor Fyziologie živočichů - Neurobiologie), a následně obor Neurovědy na 1. lékařské fakultě téže univerzity, kde v prosinci roku 2021 obhájila titul Ph.D. Byla úspěšnou řešitelkou dvou studentských projektů (projekt GA UK a projekt v rámci interní grantové soutěže NUDZ). Během studentských let také získala několik cen za nejlepší poster či přednášku na tuzemských konferencích. V Národním ústavu duševního zdraví, a také na oddělení Neurofyziologie paměti ve Fyziologickém ústavu AV ČR, pracuje na projektech zahrnujících základní a preklinický výzkum s potkaními a myšími modely lidských neuropsychiatrických onemocnění jako je schizofrenie, poruchy autistického spektra a Alzheimerova nemoc. Pracovní zkušenosti sbírá nově také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde se zabývá fenoménem superstárnutí (SuperAging). Od roku 2014 se účastní popularizačních akcí s názvem Memory Park pořádaných pro veřejnost, a kromě toho je spoluautorkou a editorkou webu BIOMACH, výpisky z biologie (www.biomach.cz), určený pro středoškolské studenty.