Mgr. Marek Navrátil

Marek Navrátil

Mgr. Marek Navrátil

ORCID
Google Scholar

Marek Navrátil pracuje jako evaluátor a analytik nákladové efektivity projektu Parafilik. Kromě toho je studentem doktorského programu v oboru Veřejná ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně, kde působí rovněž jako výzkumný pracovník. Předtím absolvoval bakalářský obor aplikovaná matematika-ekonomie na Masarykově univerzitě a magisterský obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věď Univerzity Karlovy v Praze.

Ve své profesní dráze se snaží přispívat k hledání kvantitativních odpovědí na palčivé společenské problémy. Podílel se na projektech společnosti Deloitte a organizace European Youth Parliament, kde zastával funkci předsedy správní rady.