Mgr. Marek Navrátil

Marek Navrátil

Mgr. Marek Navrátil

Marek Navrátil působil jako evaluátor a koordinátor odborných aktivit projektu Parafilik. Nyní zastřešuje aplikované projekty centra a je odborným garantem projektu Semafor. Kromě práce pro NUDZ aspiruje na doktorát z ekonomie zdravotnictví na ESF MUNI, kde působí rovněž jako výzkumný pracovník. Předtím absolvoval bakalářský obor aplikovaná matematika-ekonomie na MUNI a magisterský obor veřejná a sociální politika na FSV UK.

Ve své profesní dráze se snaží přispívat k hledání kvantitativních odpovědí na palčivé společenské problémy. Podílel se na projektech společnosti Deloitte a organizace European Youth Parliament, kde zastával funkci předsedy správní rady.