Oddělení 2: afektivní poruchy

Vedoucí
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Kontakt
Libuše Pohlová, DiS. (staniční sestra)
telefon:(+420) 283 088 200
e-mail:libuse.pohlova@nudz.cz


Profil

Oddělení 2 je otevřené, má 26 lůžek a zaměřuje se na léčbu rezistentních poruch nálady, léčbu rychlého cyklování a smíšených epizod v rámci bipolární afektivní poruchy, zahájení a nastavení tymoprofylaxe, léčbu elektrokonvulzemi a rTMS. Hlavní metodou léčby je kombinace kognitivně-behaviorální psychoterapie a farmakoterapie.
V rámci oddělení působí Centrum pro léčbu rezistentní depresivní poruchy.

 


Aktuální obsazenost oddělení

Lékaři

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D., MUDr. Martin Hejzlar, MUDr. Eliška Nosková, MUDr. Jakub Korčák

Psychologové

doc., PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Staniční sestra

Pohlova Libuše, DiS.

Sociální pracovníci

Švejdová Jandová, Markéta, Bc.

Rehabilitace (fyzioterapie / ergoterapie)

Bc. Alena Špačková
Mgr. Kateřina Hodboďová, Tereza Karlecová, DiS.

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty