Primář
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

 

Kontakt
Olga Švecová (sekretářka)
telefon: (+420) 283 088 419
e-mail: olga.svecova@nudz.cz
fax: (+420) 283 088 420
 
Martina Ungrmanová (vrchní sestra)
telefon: (+420) 283 088 465
e-mail: martina.ungrmanova@nudz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrická klinika s lůžkovou a ambulantní částí poskytuje vysoce kvalitní diferenciálně diagnostickou a terapeutickou péči, organizuje a uskutečňuje výzkumné klinické studie. Mimo klinickou a výzkumnou práci je výukovou základnou (Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK v Praze) a slouží i pro postgraduální výuku lékařů a psychologů.

Psychiatrická klinika se snaží být modelovým centrem psychiatrické péče a vynikajícím výzkumným a výukovým pracovištěm.

Běžný provoz kliniky NUDZ obnoven

V souvislosti s ukončením nouzového stavu, se z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví obnovuje klinická část NUDZ běžný provoz.

Je obnoven klinický provoz všech lůžkových oddělení, denních stacionářů NUDZ (DS1, DS2, DS3) i standardní ambulantní péče. Trvale je věnována maximální pozornost dodržování předepsaných hygienických opatření, tj. nošení roušek, hygiena rukou a fyzická distance mezi osobami. V indikovaných případech lze nadále využívat telefonický kontakt a předepisování léků formou e-receptu.

Volné termíny pro psychologická vyšetření, individuální psychoterapii, psychologickou pomoc (viz níže).

Další kroky v uvolňování režimových opatření budou realizovány podle vývoje epidemiologické situace v ČR a v souladu s nařízeními MZ ČR, hygienické služby a příslušných úřadů státní správy.

 

   

 

Psychologická vyšetření

Aktuálně nabízíme volné termíny na individuální psychoterapii a psychologická vyšetření. 

Psychologická péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale je třeba mít doporučení od psychiatra či praktického lékaře formou žádanky.
Zdravotní pojišťovny proplácejí psychoterapii i psychologické vyšetření pro své pojištěnce v plné výši. 
Klinika NUDZ má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 
Pro bližší informace a objednání termínu můžete kontaktovat na tel. 283 088 139 nebo 283 088 244, případně e-mail: ambulance@nudz.cz

 

Vzhledem k opakujícím se poruchám na telefonních linkách žádáme pacienty, aby nás v případě, že se nedovolají do ambulance NUDZ, kontaktovali mailem: ambulance@nudz.cz. Děkujeme

 

 

Návštěvy

Vzhledem k příznivější epidemiologické situaci umožnuji od 4. 5. 2021 návštěvy pacientů lůžkových oddělení kliniky Národního duševního zdraví za níže uvedených podmínek:

Návštěva pacientů bude umožněna pouze osobám, které doloží, že:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad z antigenního centra.

b) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní

c) doklad, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19


Dále pak návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu kliniky NUDZ a dodržovat níže uvedené pokyny:

• návštěvy budou umožněny v počtu maximálně dvou osob v čase od 15.00 do 17.00 hodin a to ve venkovních prostorách nebo společných prostorách kliniky NUDZ
• návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Zároveň stále platí zákaz propustek a povolených vzdálení u hospitalizovaných pacientů. V mimořádných a výjimečných případech o propustkách / povolených vzdáleních rozhoduje primář kliniky.


prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
primář kliniky

  

 

 

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty