Prevence a výzkum sebevražd

Pracovní skupina prevence a výzkumu sebevražd se zabývá výzkumem suicidálního jednání v populaci. Cílem výzkumu je prevence sebevražd prostřednictvím identifikace skupin s vysokým rizikem spáchání sebevraždy a evaluace preventivních programů sebevražednosti. Sledujeme také trendy v sebevraždách v závislosti na ekonomických, společenských a environmentálních faktorech.

Světový den duševního zdraví 2019

K příležitosti Světového duševního zdraví 10.10.2019, který má letos téma prevence sebevražd, vydává WHO a NUDZ ve spolupráci s MZ ČR a ÚZIS ČR publikaci Situační analýza prevence sebevražd/Situational Analysis of Suicide Prevention in the Czech Republic.

Abstrakt: Situační analýza prevence sebevražd v České republice je komplexním dokumentem mapujícím epidemiologii sebepoškozování a sebevražd v minulých letech v České republice. Jelikož má být základním kamenem připravovaného národního akčního plánu prevence sebevražd, obsahuje také analýzu rozhovorů se zástupci relevantních institucí, služeb a uživatelů péče. Mezi ohroženými skupinami obyvatel byl identifikován nejvyšší počet sebevražd u starších mužů, mezi mladými lidmi ve věku 15–24 let je pak sebevražda druhou hlavní příčinou úmrtí. Nejvyšší míra sebevražd je u obou pohlaví v pohraničí. V nedávném epidemiologickém průzkumu bylo zjištěno zvýšené riziko sebevražd u 3,8% české populace, z nichž téměř polovina v minulém roce nevyhledala odbornou pomoc. V závěrečné části jsou v několika klíčových oblastech navržených WHO identifikována vhodná preventivní opatření, která jsou založena na evidenci a předchozích projektech.

 

                 
                     
Situační analýza prevence sebevražd
v České republice
                  Situation Analysis of Suicide Prevention
in the Czech Republic

 

Světový den prevence sebevražd 2018

K příležitosti Světového dne prevence sebevražd 10.9.2018 vypracovala pracovní skupina výzkumu a prevence sebevražd materiály pro veřejnost, které popisují nejčastější varovné příznaky sebevraždy a jak na riziko sebevraždy vhodně reagovat:

   
         
Naučte se rozpoznat varovné příznaky rizika sebevraždy   14 bodů pomoci při riziku sebevraždy   Manuál pomoci při riziku sebevraždy

 

 

 

 

 

    

 

 

Členové skupiny

Bechyňová, Laura, Mgr.
Kasal, Alexandr, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty