Zsófia Csajbók, M.A., Ph.D.
statistik
pracoviště:  VP2 Sociální psychiatrie
v instituci:  2018 - dosud
e-mail: Zsofia.Csajbok@nudz.cz


Zsófia Csajbók absolvovala magisterské studium oboru Clinical and Health Psychology na Eötvös Loránd University v Budapešti a poté získala Ph.D. v oboru Teoretická a evoluční biologie na Univerzitě Karlově. Mimo NUDZ pracuje také na 3. Lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě UK.

V NUDZ pracuje na využití komplexních analytických modelů k pochopení epidemiologie deprese, kognitivního poklesu a rizika sebevraždy. Nejčastěji využívá modelování pomocí strukturálních rovnic, například growth mixture modeling, ale také konfirmační faktorovou analýzu, cross-lagged panel model a další druhy analýzy dráhových koeficientů (path-modeling). Ráda objevuje nová výzkumná témata zahrnující učení nových analytických metod.


ORCID
  |  
ResearchGate  |  GitHub

 

Disertační práce

2020: Mate preferences and their integration to mate choice

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty