PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 478
e-mail: Tereza.Nekovarova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, vědecký asistent
: 3. Lékařská fakulta, Karlova Univerzita, Praha, vědecký pracovník
: Laboratoř neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav, Akademie věd ČR, Praha, vědecký pracovník
: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Katedra fyziologie, (rigorózní řízení)
: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha Katedra psychologie, Experimenntální a teoretická psychologie, (rigorózní řízení)
: 2. Lékařská fakulta, Karlova Univerzita, Praha, Biomedicína, obor Neurovědy, (postgraduální studium)
: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Katedra zoologie, student (magisterské studium)
: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha Katedra psychologie, student (magisterské studium)

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty