PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 478
e-mail: Tereza.Nekovarova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, vědecký asistent
: 3. Lékařská fakulta, Karlova Univerzita, Praha, vědecký pracovník
: Laboratoř neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav, Akademie věd ČR, Praha, vědecký pracovník
: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Katedra fyziologie, (rigorózní řízení)
: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha Katedra psychologie, Experimenntální a teoretická psychologie, (rigorózní řízení)
: 2. Lékařská fakulta, Karlova Univerzita, Praha, Biomedicína, obor Neurovědy, (postgraduální studium)
: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Katedra zoologie, student (magisterské studium)
: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha Katedra psychologie, student (magisterské studium)

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty