Ing. Vlastimil Koudelka, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
telefon: (+420) 283 088 482
e-mail: Vlastimil.Koudelka@nudz.cz


Koudelka v roce 2014 absolvoval doktorský studijní program na VUT v Brně. Zároveň byl členem skupiny výpočetního elektromagnetismu a laboratoře výzkumného centra SIX. Předmětem jeho zájmu bylo především strojové učení. V této oblasti se zabýval regularizací a to v rámci tzv. bias vs. variance dilematu. Svou pozornost obrátil na  Bayesovské metody, které ve své práci demonstroval (jako možné řešení dilematu) na jádrovém odhadu hustoty pravděpodobnosti. Své poznatky ze strojového učení se snažil zužitkovat v oblasti mikrovlnného zobrazování, kde se inverzní úloha v jistém smyslu velmi podobá učení umělých neuronových sítí. Získanou analogii chce dále uplatnit v metodách EEG a fMRI zobrazování. Předmětem jeho zájmu by měla být fúze výše zmíněných metod s vidinou přesnějšího a věrohodnějšího obrazu mozkové aktivity.


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty