Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
doktorand
pracoviště:  VP6 Elektrofyziologie mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 235
e-mail: Vaclava.Sedlmajerova@nudz.cz


Jsem studentka doktorského studijního programu Českého vysokého učení technického v Praze pod vedením doc. Ing. Vladimíra Krajči, CSc. Téma mé disertační práce se zabývá zpracováním animálního EEG záznamu.

 

https://orcid.org/0000-0002-7661-0660 

 

 


Publikace

Nejdůležitější publikace

SCHAABOVÁ, H., KRAJČA, V., SEDLMAJEROVÁ, V., BUKHTAIEVA, V., LHOTSKÁ, L., MOHYLOVÁ, J., PETRÁNEK, S. Application of artificial neural networks for analyses of EEG record with semi-automated etalons extraction: A pilot study. In: 17th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, EANN 2016; Aberdeen; United Kingdom; 2 September 2016 through 5 September 2016. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 94-107. ISBN: 978-3-319-44187-0. DOI: 10.1007/978-3-319-44188-7_7.

PIORECKÁ, V., KRAJČA, V., PÁLENÍČEK, T. Animal 3D brain-mapping. Nijmegen, the Netherlands, 26.10.2016 - 30.10.2016. 19th Biennial Conference, IPEG 2016 in Nijmegen. 2016, 136.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty