Mgr. Zuzana Štěrbová
postgraduální student
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 434
e-mail: Zuzana.Sterbova@nudz.cz, zuzansterbova@gmail.com


OrcidIDorcid.org/0000-0002-0158-922X

ResearcherID: R-5558-2016

Scopus Author ID: 56153032400

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=J07rA8sAAAAJ&hl=cs&oi=sra

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Zuzana_Sterbova2

Zájmy

Mezi mé oblasti zájmu patří zejména nenáhodné párování (homogamie, heterogamie) u heterosexuálních a homosexuálních jedinců, stabilita a konzistence partnerských preferencí a výběru, imprintingu-podobný efekt a vliv rodičů na sociosexualitu žen. Teoreticky vycházím z paradigmatu evoluční a částečně sociální psychologie.

Členství v profesních organizacích

2010 - dosud: Česká a slovenská etologická společnost
2011 - dosud:
2011 - dosud:
2013:
2014:

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty