Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.
doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 434, (+420) 777 086 662
e-mail: Zuzana.Sterbova@nudz.cz, zuzansterbova@gmail.com


OrcidIDorcid.org/0000-0002-0158-922X

ResearcherID: R-5558-2016

Scopus Author ID: 56153032400

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=J07rA8sAAAAJ&hl=cs&oi=sra

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Zuzana_Sterbova2

Zájmy

Mezi oblasti mého zájmu patří zejména nenáhodné párování (homogamie, heterogamie) u heterosexuálních a homosexuálních jedinců v mezikulturní perspektivě, vliv rodičů na výběr partnera (imprinting-like efekt, dědění partnerských preferencí, aktivní vliv rodičů) a ontogeneze, stabilita a konzistence partnerských preferencí a výběru. Teoreticky vycházím z paradigmatu evoluční psychologie a etologie.

Členství v profesních organizacích

2010 - dosud: Česká a slovenská etologická společnost
2011 - dosud:
2011 - dosud:
2013 - dosud:
2014 - dosud:
2018 - dosud:
2019 - dosud: Česká ornitologická společnost

Bakalářská disertační práce

2007 - 2010: obor Studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha. Bakalářská práce: Vliv sexuálního imprinting na obličejovou atraktivitu a vnímanou dominanci

Magisterská diplomová práce

2010 - 2012: obor Obecná antropologie, specializace etologie člověka, Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha. Diplomová práce: Vliv rodičů na výběr partnera a spokojenost ve vztahu

Pedagogická činnost

2017 - dosud: Partnerské vztahy (Fakulta humanitních studií, UK)

Disertační práce

2012 - 2019: obor Lékařská psychologie a psychopatologie, Sexuologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha. Disertační práce: Asortativní párování u člověka

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠTĚRBOVÁ, Z., TUREČEK, P., KLEISNER, K. Consistency of mate choice in eye and hair colour: Testing possible mechanisms. Evolution and Human Behavior. 2019, 40(1), 74-81. ISSN 1090-5138. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2018.08.003. IF 2.959.

ŠTĚRBOVÁ, Z., TUREČEK, P., KLEISNER, K. She always steps in the same river: similarity among long-term partners in their demographic, physical, and personality characteristics. Frontiers in Psychology. 2019, 10(February), "Article number 52". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00052. IF 2.129.

ŠTĚRBOVÁ, Z., TŘEBICKÝ, V., HAVLÍČEK, J., TUREČEK, P., VARELLA, MAC., VARELLA VALENTOVÁ, J. Father's physique influences mate preferences but not the actual choice of male somatotype in heterosexual women and homosexual men. Evolution and Human Behavior. 2018, 39(1), 130-138. ISSN 1090-5138. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2017.09.002. IF 2.959.

VALENTOVA, JV., VARELLA, MAC., BÁRTOVÁ, K., ŠTĚRBOVÁ, Z., DIXSON, BJW. Mate preferences and choices for facial and body hair in heterosexual women and homosexual men: Influence of sex, population, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior. 2017, 38(2), 241-248. ISSN 1090-5138. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2016.10.007. IF 3.623.

ŠTĚRBOVÁ, Z., HAVLÍČEK, J. Sexuální imprinting v komparativní perspektivě. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 130-137. ISBN: 978-80-7492-283-1.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty