Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.
doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 434, (+420) 777 086 662
e-mail: Zuzana.Sterbova@nudz.cz, zuzansterbova@gmail.com


OrcidIDorcid.org/0000-0002-0158-922X

ResearcherID: R-5558-2016

Scopus Author ID: 56153032400

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=J07rA8sAAAAJ&hl=cs&oi=sra

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Zuzana_Sterbova2

Zájmy

Mezi oblasti mého zájmu patří zejména nenáhodné párování (homogamie, heterogamie) u heterosexuálních a homosexuálních jedinců v mezikulturní perspektivě, vliv rodičů na výběr partnera (imprinting-like efekt, dědění partnerských preferencí, aktivní vliv rodičů) a ontogeneze, stabilita a konzistence partnerských preferencí a výběru. Teoreticky vycházím z paradigmatu evoluční psychologie a etologie.

Členství v profesních organizacích

2010 - dosud: Česká a slovenská etologická společnost
2011 - dosud:
2011 - dosud:
2013 - dosud:
2014 - dosud:
2018 - dosud:
2019 - dosud: Česká ornitologická společnost

Bakalářská disertační práce

2007 - 2010: obor Studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha. Bakalářská práce: Vliv sexuálního imprinting na obličejovou atraktivitu a vnímanou dominanci

Magisterská diplomová práce

2010 - 2012: obor Obecná antropologie, specializace etologie člověka, Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha. Diplomová práce: Vliv rodičů na výběr partnera a spokojenost ve vztahu

Pedagogická činnost

2017 - dosud: Partnerské vztahy (Fakulta humanitních studií, UK)

Disertační práce

2012 - 2019: obor Lékařská psychologie a psychopatologie, Sexuologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha. Disertační práce: Asortativní párování u člověka

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠTĚRBOVÁ, Z., TUREČEK, P., KLEISNER, K. Consistency of mate choice in eye and hair colour: Testing possible mechanisms. Evolution and Human Behavior. 2019, 40(1), 74-81. ISSN 1090-5138. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2018.08.003. IF 3.067.

ŠTĚRBOVÁ, Z., TUREČEK, P., KLEISNER, K. She always steps in the same river: similarity among long-term partners in their demographic, physical, and personality characteristics. Frontiers in Psychology. 2019, 10(February), "Article number 52". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00052. IF 2.067.

ŠTĚRBOVÁ, Z., TŘEBICKÝ, V., HAVLÍČEK, J., TUREČEK, P., VARELLA, MAC., VARELLA VALENTOVÁ, J. Father's physique influences mate preferences but not the actual choice of male somatotype in heterosexual women and homosexual men. Evolution and Human Behavior. 2018, 39(1), 130-138. ISSN 1090-5138. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2017.09.002. IF 2.959.

VALENTOVA, JV., VARELLA, MAC., BÁRTOVÁ, K., ŠTĚRBOVÁ, Z., DIXSON, BJW. Mate preferences and choices for facial and body hair in heterosexual women and homosexual men: Influence of sex, population, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior. 2017, 38(2), 241-248. ISSN 1090-5138. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2016.10.007. IF 3.623.

ŠTĚRBOVÁ, Z., HAVLÍČEK, J. Sexuální imprinting v komparativní perspektivě. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 130-137. ISBN: 978-80-7492-283-1.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty