Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP veřejné duševní zdraví
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 402
mobil: (+420) 776 007 167
e-mail: Barbora.Orlikova@nudz.cz
curriculum vitae


Psycholožka, v rámci výzkumného programu Veřejné duševní zdraví je vedoucí pracovní skupiny Výzkum prevence a léčby závislostí. 

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK (2000 - 2005), absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (2004 - 2009), specializační kurz Drogové závislosti pod IPVZ (2000 - 2002) a řadu dalších vzdělávacích aktivit týkajících se problematiky drogové závislosti. V r. 2019 získala titul PhD. v oboru Klinická psychologie na katedře psychologie FF UP v Olomouci. 

Od r. 1999 do r. 2006 pracovala v neziskových organizacích poskytujících služby uživatelům drog v  přímé práci s klienty. Od r. 2006 do r. 2014 v Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (od r. 2006 do 2012 v rámci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, od r. 2012 do r. 2014 měla na starost mezinárodní aktivity v rámci protidrogové politiky). Od r. 2002 do r. 2015 se externě podílela na internetovém poradenství v rámci projektu www.drogovaporadna.cz (z. ú. SANANIM). V letech 2018-2019 se podílela na aktivitách oddělení prevence a ústavní a ochranné výchovy Národního ústavu pro vzdělávání. Od konce roku 2019 externě spolupracuje s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. 

 

Zájmy

 

 

Členství v profesních organizacích

2008 - dosud: Společnost pro návykové nemoci ČSL JEP

Magisterská diplomová práce

2005 - 2005: Internetové poradenství v oblasti drogových závislostí

Disertační práce

2019 - 2019: Psychiatrická symptomatologie u uživatelů návykových látek v léčbě závislosti

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty