Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 402
mobil: (+420) 776 007 167
e-mail: Barbora.Orlikova@nudz.cz
curriculum vitae


Psycholožka, v rámci Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí je vedoucí pracovní skupiny Psychiatrická komorbidita u uživatelů drog a podílí se i na dalších aktivitách týkajících se výzkumu léčby závislostí.

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK (2000 - 2005), absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (2004 - 2009), specializační kurz Drogové závislosti pod IPVZ (2000 - 2002) a řadu dalších vzdělávacích aktivit týkajících se problematiky drogové závislosti. V r. 2019 získala titul PhD. v oboru Klinická psychologie na katedře psychologie FF UP v Olomouci. 

Od r. 1999 do r. 2006 pracovala v neziskových organizacích poskytujících služby uživatelům drog v  přímé práci s klienty. Od r. 2006 do r. 2014 v Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (od r. 2006 do 2012 v rámci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, od r. 2012 do r. 2014 měla na starost mezinárodní aktivity v rámci protidrogové politiky). Od r. 2002 do r. 2015 se externě podílela na internetovém poradenství v rámci projektu www.drogovaporadna.cz (z. ú. SANANIM). V letech 2018-2019 se podílela na aktivitách oddělení prevence a ústavní a ochranné výchovy Národního ústavu pro vzdělávání. Od konce roku 2019 externě spolupracuje s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. 

Členství v profesních organizacích

2008 - dosud: Společnost pro návykové nemoci ČSL JEP

Magisterská diplomová práce

2005 - 2005: Internetové poradenství v oblasti drogových závislostí

Disertační práce

2019 - 2019: Psychiatrická symptomatologie u uživatelů návykových látek v léčbě závislosti

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty