Mgr. Barbora Orlíková
postgraduální student
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 402
mobil: (+420) 776 007 167
e-mail: Barbora.Orlikova@nudz.cz
curriculum vitae


Psycholožka, v rámci Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí je členkou pracovní skupiny Psychiatrická komorbidita u uživatelů drog a podílí se i na dalších aktivitách týkajících se výzkumu léčby závislostí.

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK (2000 - 2005), absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (2004 - 2009), specializační kurz Drogové závislosti pod IPVZ (2000 - 2002) a řadu dalších vzdělávacích aktivit týkajících se problematiky drogové závislosti. Od r. 2015 je PhD studentkou oboru Klinická psychologie na katedře psychologie FF UP v Olomouci. 

Od r. 1999 do r. 2006 pracovala v neziskových organizacích poskytujících služby uživatelům drog v  přímé práci s klienty. Od r. 2006 do r. 2014 v Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (od r. 2006 do 2012 v rámci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, od r. 2012 do r. 2014 měla na starost mezinárodní aktivity v rámci protidrogové politiky). Od r. 2002 dosud se externě podílí na internetovém poradenství v rámci projektu www.drogovaporadna.cz (z. ú. SANANIM).

Členství v profesních organizacích

2008 - dosud: Společnost pro návykové nemoci ČSL JEP

Magisterská diplomová práce

2005 - 2005: Internetové poradenství v oblasti drogových závislostí

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty