Mgr. Pavla Chomynová
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 403
e-mail: Pavla.Chomynova@nudz.cz


Absolvovala magisterské studium sociální geografie a bakalářské studium demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2003 pracuje v Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti Úřadu vlády ČR. V NMS má na starosti sběr dat a jejich analýzu z oblasti populačních a školských průzkumů zaměřených na užívání drog, současně je národním expertem za ČR pro Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Spolupracovala na přípravě a realizaci celopopulačních studií o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel ČR v letech 2004 a 2008 a na Národním výzkumu užívání návykových látek v roce 2012 a 2016. Od roku 2003 je členem projektového týmu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), od roku 2017 národním koordinátorem projektu ESPAD v ČR. Současně je členem mezinárodního řídícího výboru studie ESPAD (Steering Committee).

Od ledna 2015 pracuje také pro Národní ústav duševního zdraví. V rámci Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí je členkou pracovní skupiny Behaviorální epidemiologie, kde se věnuje tématu užívání návykových látek ve specifických skupinách populace, spolupracuje na grantu Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku. Zajímá se o regionální analýzy a geografickou projekci dat. V současné době je také studentem PhD studia adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Bakalářská disertační práce

1997 - 2000: Dětská populace a chudoba v transformujících se zemích evropského regionu

Magisterská diplomová práce

2000 - 2002: Zdravotní stav a životní styl dětí v Praze: dotazníkové šetření

Publikace

Nejdůležitější publikace

CHOMYNOVÁ, P., KÁŽMÉR, L. Leisure-time socializing with peers as a mediator of recent decline in alcohol Use in Czech adolescents. Journal of Substance Use. 2019, 24(6), 630-637. ISSN 1465-9891. DOI: 10.1080/14659891.2019.1640304. IF 0.723.

MOLINARO, S., BENEDETTI, E., SCALESE, M., BASTIANI, L., FORTUNATO, L., CERRAI, S., CANALE, N., CHOMYNOVÁ, P., ELEKES, Z., FEIJÃO, F., FOTIOU, A., KOKKEVI, A., KRAUS, L., RUPŠIENĖ, L., MONSHOUWER, K., NOCIAR, A., STRIZEK, J., LAZAR, TU. Prevalence of youth gambling and potential influence of substance use and other risk factors throughout 33 European countries: First results from the 2015 ESPAD study. Addiction. 2018, 113(10), 1862-1873. ISSN 0965-2140. DOI: 10.1111/add.14275. IF 6.851.

SPILKOVÁ, J., CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L. Predictors of excessive use of social media and excessive online gaming in Czech teenagers. Journal of Behavioral Addictions. 2017, 6(4), 611-619. ISSN 2062-5871. DOI: 10.1556/2006.6.2017.064. IF 3.628.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K. Užívání návykových látek a problematika závislosti. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 324-333. ISBN: 978-80-7492-283-1.

PITOŇÁK, M., CHOMYNOVÁ, P. Mental Health and Substance Use Among Czech Sexual Minorities. WPA 2019 World Congress of Psychiatry. Lisabon. 21.08.2019 - 21.08.2019.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty