Mgr. Pavla Chomynová
výzkumný pracovník
pracoviště:  VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 403
e-mail: Pavla.Chomynova@nudz.cz


Absolvovala magisterské studium sociální geografie a bakalářské studium demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2003 pracuje v Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti Úřadu vlády ČR. V NMS má na starosti sběr dat a jejich analýzu z oblasti populačních a školských průzkumů zaměřených na užívání drog, současně je národním expertem za ČR pro Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Spolupracovala na přípravě a realizaci celopopulačních studií o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel ČR v letech 2004 a2008 a na Národním výzkumu užívání návykových látek v roce 2012. Od roku 2003 je členem projektového týmu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD).

Od ledna 2015 pracuje také pro Národní ústav duševního zdraví. V rámci Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí je členkou pracovní skupiny Behaviorální epidemiologie, kde se věnuje tématu užívání alkoholu a jiných drog mezi českými dospívajícími a analýze trendů v národním i mezinárodním kontextu. Zajímá se také postoje mladých lidí k užívání návykových látek, vnímání rizik spojených s užíváním drog, regionální analýzy a geografickou projekci dat. V současné době je také studentem PhD studia adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Bakalářská disertační práce

1997 - 2000: Dětská populace a chudoba v transformujících se zemích evropského regionu

Magisterská diplomová práce

2000 - 2002: Zdravotní stav a životní styl dětí v Praze: dotazníkové šetření

Publikace

Nejdůležitější publikace

ČERVENÝ, J., CHOMYNOVÁ, P., MRAVČÍK, V., VAN OURS, JC. Cannabis decriminalization and the age of onset of cannabis use. International Journal of Drug Policy. 2017, 43(May), 122-129. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.02.014.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K. Užívání návykových látek a problematika závislosti. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 324-333. ISBN: 978-80-7492-283-1.

PRAJSOVÁ, J., CSÉMY, L., CHOMYNOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, Z. Rizikové faktory suicidálního chování českých adolescentů: průřezová studie z dat ESPAD 2015. Reflexe směřování Katedry sociální práce FFUK v Praze. Praha. 22.01.2016 - 22.01.2016.

CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L., MRAVČÍK, V. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD): Metodologie projektu, předběžné výsledky studie v roce 2015 a trendy v letech 1995–2015. Seminář Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí (EPCLIRA). NUDZ, Klecany. 08.06.2016 - 08.06.2016.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty