Mgr. Dominika Pačesová
doktorand
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
v instituci:  2015 - 2017, 2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 260
e-mail: dominika.pacesova@nudz.cz


DPP od 2017

Odborná příprava a praxe

2007 - 2011: Molekulární biologie a biochemie organismů, bakalářské, prezenční, Přírodovědecká fakulta
2011 - 2013: Fyziologie živočichů, navazující magisterské, prezenční, Přírodovědecká fakulta
2013 - 2015: Fyziologie živočichů, doktorské, prezenční, Přírodovědecká fakulta

Bakalářská disertační práce

2010 - 2011: Suprachiasmatická jádra jako denní hodiny a kalendář

Magisterská diplomová práce

2012 - 2013: Cirkadiánní systém laboratorního potkana kmene SHR

Disertační práce

2013 - 2015: Vliv dlouhodobého podávání morfinu na expresi hodinových genů v mozku potkana

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty