Mgr. Dominika Pačesová
doktorand
pracoviště:  VP5 Spánková medicína a chronobiologie
v instituci:  2015 - 2017, 2018 - dosud
telefon: (+420) 283 088 260
e-mail: dominika.pacesova@nudz.cz


DPP od 2017

Odborná příprava a praxe

2007 - 2011: Molekulární biologie a biochemie organismů, bakalářské, prezenční, Přírodovědecká fakulta
2011 - 2013: Fyziologie živočichů, navazující magisterské, prezenční, Přírodovědecká fakulta
2013 - 2015: Fyziologie živočichů, doktorské, prezenční, Přírodovědecká fakulta

Bakalářská disertační práce

2010 - 2011: Suprachiasmatická jádra jako denní hodiny a kalendář

Magisterská diplomová práce

2012 - 2013: Cirkadiánní systém laboratorního potkana kmene SHR

Disertační práce

2013 - 2015: Vliv dlouhodobého podávání morfinu na expresi hodinových genů v mozku potkana

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty