PharmDr. Ondřej Benek, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP8 Translační neurovědy
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 215
e-mail: Ondrej.Benek@nudz.cz


Ondřej získal titul Mgr. v roce 2011 na Karlově Univerzitě, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Hlavním cílem jeho diplomové práce byla syntéza kvartérních dusíkatých látek jako potenciálních inhibitorů acetylcholinesterasy. V roce 2016 úspěšně ukončil postgraduální studium na Katedře toxikologie, Fakulty vojenského zdravotnictví, Univerzity obrany, kde se zabýval syntézou látek ovlivňujících mitochondriální enzym ABAD jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci a získal doktorský titul v oboru Toxikologie. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře chemie, Přírodovědecké fakulty UHK a jako výzkumný pracovní v Centru biomedicínského výzkumu FNHK a také v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Ve své vědecké činnosti se nadále zabývá především vývojem potenciálních léčiv neurodegenerativních onemocnění.

Zájmy

1)     Benek, O.; Hroch, L.; Aitken, L.; Gunn-Moore, F.; Vinklarova, L.; Kuca, K.; Perez, D. I.; Perez, C.; Martinez, A.; Fisar, Z.; Musilek, K. 1-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-3-Phenylureas as Dual Inhibitors of Casein Kinase 1 and ABAD Enzymes for Treatment of Neurodegenerative Disorders. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2018, 33 (1), 665–670. DOI:    10.1080/14756366.2018.1445736. IF = 4.293

2)     Benek, O.; Hroch, L.; Aitken, L.; Dolezal, R.; Hughes, R.; Guest, P.; Benkova, M.; Soukup, O.; Musil, K.; Kuca, K.; Smith, T. K.; Gunn-Moore, F.; Musilek, K. 6-Benzothiazolyl Ureas, Thioureas and Guanidines Are Potent Inhibitors of ABAD/17 Beta-HSD10 and Potential Drugs for Alzheimer’s Disease Treatment: Design, Synthesis and in Vitro Evaluation. Med. Chem. 2017, 13 (4), 345–358, DOI: 10.2174/1573406413666170109142725. IF = 2.331

3)     Benek, O.; Soukup, O.; Pasdiorova, M.; Hroch, L.; Sepsova, V.; Jost, P.; Hrabinova, M.; Jun, D.; Kuca, K.; Zala, D.; Ramsay, R. R.; Marco-Contelles, J.; Musilek, K. Design, Synthesis and in Vitro Evaluation of Indolotacrine Analogues as Multitarget-Directed Ligands for the Treatment of Alzheimer’s Disease. ChemMedChem. 2016, 11, 1264–1269, DOI: 10.1002/cmdc.201500383. IF = 2.968

Odborná příprava a praxe

2006 - 2011: Magisterské studium, obor Farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
2011 - 2016: Postgraduální studium, obor Toxikologie, Katedra toxikologie a vojenské farmacie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany
2012 - dosud: Výzkumný a vývojový pracovník, Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové
2015 - dosud: Výzkumný a vývojový pracovník, Národní ústav duševního zdraví, Klecany
2016 - dosud: Akademický/vědecký pracovní, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové

Magisterská diplomová práce

2009 - 2011: Příprava a in vitro screening kvartérních inhibitorů acelylcholinesterasy

Pedagogická činnost

2016 - 2017: Laboratorní technika
2016 - dosud: Seminář z obecné a anorganické chemie
2016 - dosud: Laboratorní cvičení z bioorganické chemie
2017 - dosud: Toxikologie anorganických a organických látek
2017 - dosud: Laboratorní cvičení z pokročilé organické chemie
2017 - dosud: Laboratorní cvičení z pokročilé bioorganické chemie

Disertační práce

2011 - 2016: Příprava a testování potenciálních léčiv inhibujících mitochondriální enzymy

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty