RNDr. Eva Landová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 473
mobil: (+420) 723 409 406
e-mail: Eva.Landova@nudz.cz, evalandova@seznam.cz


Naše skupina se zabývá vztahem člověka ke zvířatům, která vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují důležité psychologické stimuly přitahující lidskou pozornost a vyvolávající škálu emocí od pozitivních k negativním. Jednou z takových emočních reakcí je i strach, který je řízen limitovanou skupinou stimulů a vede k vyhýbavému chování. Klinická dimenze strachu je označována za fobii, což je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z nejrůznějších objektů a situací. Tento strach může být ochromující a výrazně narušuje každodenní fungování.  Podle nejnovějšího vydání desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10 2013) je některou formou specifické fobie postiženo 13% žen a 4% mužů. Jedním z nejčastějších typů specifických fobií u lidí jsou pak fobie ze zvířat (př. Becker et al. 2007: u žen prevalence 5 %; LeBeau et al. 2010: 3,3 – 5,7 % pro obě pohlaví).

Naše skupina se zabývá výzkumem fóbií ze zvířat a emocí, pozitivních i negativních, které v člověku zvířata vyvolávají.

Témata, kterými se zabýváme:

 • Neurální podstata vnímání prioritizovaných stimulů
 • Mechanismus fóbií ze zvířat
 • Strach z hadů jako evoluční fenomén
 • Antipredační reakce zvířat na hadí stimuly

 Více informací se dozvíte kliknutím zde: Pracovní skupina emocí a fobií vyvolaných zvířaty

 

Publikace vzniklé v NUDZ:

 

 • Žampachová, B., Kaftanová, B., Šimánková, H., Landová, E., & Frynta, D. (2017). Consistent individual differences in standard exploration tasks in the black rat (Rattus rattus). Journal of Comparative Psychology, 131(2), 150.
 • Landová, E., Bakhshaliyeva, N., Janovcová, M., Peléšková, Š., Suleymanova, M., Polák, J., ... & Frynta, D. (2018). Association Between Fear and Beauty Evaluation of Snakes: Cross-Cultural Findings. Frontiers in psychology, 9, 333
 • Frynta, D., Jančúchová-Lásková, J., Frýdlová, P., & Landová, E. (2018). A comparative study of growth: different body weight trajectories in three species of the genus Eublepharis and their hybrids. Scientific reports, 8(1), 2658.
 • Žampachová B., Landová, E., & Frynta, D. (2017). Methods for measuring mammalian personalities: In which animals and how accurately can we quantify it?. Lynx, series nova, 48.
 • Šimková, O., Frýdlová, P., Žampachová, B., Frynta, D., & Landová, E. (2017). Development of behavioural profile in the Northern common boa (Boa imperator): Repeatable independent traits or personality?. PloS one, 12(5), e0177911.
 • Marhounová, L., Frynta, D., Fuchs, R., & Landová, E. (2017). Object permanence in the food-storing coal tit (Periparus ater) and the non-storing great tit (Parus major): Is the mental representation required?. Journal of Comparative Psychology, 131(2), 115.
 • Ptáčková, J., Landová, E., Lišková, S., Kuběna, A., & Frynta, D. (2017). Are the aesthetic preferences towards snake species already formed in pre-school aged children?. European Journal of Developmental Psychology, 14(1), 16-31.
 • Landová, E., Musilová, V., Polák, J., Sedláčková, K., & Frynta, D. (2016). Antipredatory reaction of the leopard gecko Eublepharis macularius to snake predators. Current Zoology, 62(5), 439-450.
 • Polák, J., Sedláčková, K., Nácar, D., Landová, E., & Frynta, D. (2016). Fear the serpent: A psychometric study of snake phobia. Psychiatry research, 242, 163-168.
 • Lišková S, Landová E, Frynta D (2015): Human preferences for colorful birds: vivid colors or pattern? Evolutionary Psychology, 13: 339-359, IF = 1.704
 • Frynta D., Balaďová M., Eliášová B., Lišková S., & Landová E: (2015) Why not to avoid the smell of danger? Unexpected behavior of the Cypriot mouse surviving on the island invaded by black rats. Current Zoology, 61(4), Online First, IF = 1.814

 

Nejvýznamější publikace vztahující se k tématu (vzniklé před r. 2015):

 • Frynta, D., Landová, E., & Lišková, S. (2014): Animal Beauty, Cross-Cultural Perceptions. In: Michalos, A. C. (ed.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
 • Landová, E., Lišková, S., Frynta, D. (2014): Je krása zvířat vstupenkou na archu Noemovu? In: Dadejík, O., Jaroš, F. and Kaplický, M. (eds.): Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat, Dokořán, Praha: 33-102.
 • Frynta, D., Šimková, O., Lišková, S., & Landová, E. (2013): Mammalian collection on Noah's Ark: the effects of beauty, brain and body size. PLoS ONE, 8, e63110.
 • Frynta, D., Marešová, E., Landová, E., Lišková, S., Šimková, O., Tichá, I., Zelenková, M., & Fuchs, R. (2009): Are Animals in Zoos Rather Conspicuous than Endangered? In: Columbus A.M. and Kuznetsov (eds.): Endangered Species - New Research, Nova Science Publishers, Inc., New York: 299-341
 • Landová, E., Marešová, J., Šimková, O., Cikánová, V., & Frynta, D. (2012). Human responses to live snakes and their photographs: evaluation of beauty and fear of the king snakes. Journal of environmental psychology, 32, 69-77.
 • Marešová, J., Landová, E., & Frynta, D. (2009). What makes some species of milk snakes more attractive to humans than others?. Theory in Biosciences, 128, 227-235.

 

Ostatní recentní publikace:

 • Balasanyan, V., Yavruyan, E., Somerová, B., Abramjan, A., Landová, E., Munclinger, P., & Frynta, D. (2018). High Diversity of mtDNA Haplotypes Confirms Syntopic Occurrence of Two Field Mouse Species Apodemus uralensis and A. witherbyi (Muridae: Apodemus) in Armenia. Russian Journal of Genetics, 54(6), 687-697.
 • Kutílek, P., Škoda, D., Hýbl, J., Černý, R., Frynta, D., Landová, E., ... & Křivánek, V. (2017). Platform with camera systém for measurement of compensatory movements of small animals. Acta Polytechnica, 57(5), 321-330.
 • Landová, E., Svádová, K. H., Fuchs, R., Štys, P., & Exnerová, A. (2017). The effect of social learning on avoidance of aposematic prey in juvenile great tits (Parus major). Animal cognition, 20(5), 855-866.

 


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty