Vyřešte své potíže se spánkem. Nabíráme zájemce do chronoterapeutických studií

Chronoterapie je nefarmakologická metoda léčby odkazující na biologický rytmus, kterému podléhá každý živý organismus. Její účinky se využívají k ovlivnění cirkadiánní rytmicity a spánku nejen v psychiatrii, ale i při léčbě různých poruch v jiných oborech medicíny, například v kardiologii nebo alergologii. Pojďte s námi testovat její účinky.

V NUDZ aktuálně pracujeme na dvou chronoterapeutických studiích. V jedné sledujeme efekty komplexní chronoterapie u lidí se spánkovými potížemi a kromě světelné terapie při ní využíváme například i brýle blokující modré světlo a spánkovou edukaci. Cílem druhé studie je ověření účinku nově vyvinutého přenosného světelného zařízení s inovativním spektrálním složením na cirkadiánní rytmicitu, spánek a náladu zdravých dobrovolníků.

Jste vhodným kandidátem?

Do studií hledáme dobrovolníky ve věku od 20 do 45 let s nediagnostikovanými, ale již pociťujícími spánkovými potížemi.

Do studie nemohou být zařazeni lidé, kteří trpí psychiatrickým onemocněním nebo jej v minulosti prodělali, lidé se závažným fyzickým onemocněním, vážnými problémy s očima a jakýmkoli onemocněním ovlivňujícím spánek. Přijmout nemůžeme ani zájemce užívající léky ovlivňující spánek, těhotné a kojící ženy nebo lidi pracující ve směnném provozu.

Co Vás ve studii čeká?

  • Na začátku Vás zařadíme do jedné ze dvou skupin - buď experimentální, nebo kontrolní.
  • Zapůjčíme Vám aktigraf (zařízení podobné náramkovým hodinkám) a teplotní senzor. Monitorování aktigrafem probíhá po celou dobu studie, tedy 5 týdnů, a měření teplotním senzorem 4 týdny (dva týdny na začátku a dva na konci).
  • Dále budete vyplňovat spánkový deník a dotazník týkající se nálady, spavosti a spánkových návyků. Vše probíhá online a nezabere Vám to víc než 40 minut týdně.
  • Dle zařazení do skupiny Vás čeká buď třítýdenní fototerapie (terapie jasným světlem) v domácích podmínkách se zapůjčeným svítidlem nebo používání speciálních brýlí na filtraci modrého světla. Osvěcování zabere 30 minut denně.
  • Nebo budete absolvovat experimentální chronoterapii na Vámi vybraném pracovišti - v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech nebo v Ústavu fyziologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2 v ulici Ke Karlovu.   
  • Součástí studie je také spánková edukace, která proběhne při třetím až pátém setkání.
  • Po skončení studie Vás opět požádáme o vyplnění dotazníků.

Zaujali jsme Vás? Přihlaste se

V případě zájmu o účast ve studiích se prosím nejprve seznamte s informovaným souhlasem a podrobnými informacemi o průběhu studie a následně vyplňte vstupní screeningový dotazník.

Upozorňujeme, že nábor do obou studií probíhá pouze přes dotazník. Zájemce splňující podmínky pro zařazení do studií budeme kontaktovat.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás

Mgr. Katarína Evansová

výzkumný a vývojový pracovník