Mgr. Adéla Plechatá
výzkumný a vývojový pracovník, doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2016 - 2017, 2017 - dosud
telefon: (+420) 283 088 429
e-mail: adela.plechata@nudz.cz
curriculum vitae


Bakalářská disertační práce

2014 - 2015: Využití počítačových programů v rehabilitaci po poranění hlavy a mozku

Magisterská diplomová práce

2016 - 2017: Možnosti využití virtuální reality k remediaci paměťového deficitu u pacientů se schizofrenií

Získaná ocenění

2017 - 2017: Nejlepší poster - 2.místo PhD existence: Československá psychologická konference
2018 - 2020: GAUK: Akceptovatelnost imerzivní virtuální reality a její přínosnost ve srovnání s méně imerzivními technologiemi v diagnostice a remediaci kognitivního deficitu u zdravé stárnoucí populace, hlavní řešitel
2020 - 2020: Výzkum kognitivního deficitu a plasticity mozku: Kodaňská univerzita - Interní grantová soutěž projekt mobility

Disertační práce

2017 - dosud: Remediace kognitivního deficitu u neuropsychiatrických poruch pomocí úloh ve virtuální realitě

Publikace

Nejdůležitější publikace

PLECHATÁ, A., SAHULA, V., FAYETTE, D., FAJNEROVÁ, I. Age-Related Differences With Immersive and Non-immersive Virtual Reality in Memory Assessment. Frontiers in Psychology. 2019, 10(June), "Article Number: 1330". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01330. IF 2.067.

PLECHATÁ, A., FAJNEROVÁ, I., HEJTMÁNEK, L., SAHULA, V. Development of a virtual supermarket shopping task for cognitive remediation of memory and executive functions in schizophrenia. In: Virtual Rehabilitation (ICVR), 2017 International Conference on. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017, s. 1-2. ISBN: 978-1-5090-3053-8.

PLECHATÁ, A., FAJNEROVÁ, I., HEJTMÁNEK, L., SAHULA, V. Vývoj úlohy ve virtuální realitě určené k remediaci deficitu paměťových a exekutivních funkcí u pacientů s neuropsychiatrickým onemocněním. In: PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 275-279. ISBN: 978-80-244-5174-9.

FAJNEROVÁ, I., ORAVCOVÁ, I., PLECHATÁ, A., HEJTMÁNEK, L., SAHULA, V., VLČEK, K., NEKOVÁŘOVÁ, T. The Virtual Episodic Memory Task: towards remediation in neuropsychiatric disorders. In: International Conference on Virtual Rehabilitation (ICVR). Monteral: Virtual Rehabilitation (ICVR), 2017 International Conference on, 2017, s. 1-2. ISBN: 978-1-5090-3053-8.

FAJNEROVÁ, I., SEDLÁKOVÁ, K., VORÁČKOVÁ, V., DORAZILOVÁ, A., HEJTMÁNEK, L., PLECHATÁ, A., RODRIGUEZ, M., VLČEK, K. Remediation of cognitive deficit in neuropsychiatric disorders using virtual carousel task and episodic memory task. Los Angeles, California, USA, 20.08.2016 - 22.08.2016. Proc. 11th Intl Conf. on Disability, Virtual Reality and Assoc. Technologies. 2016, 299-302.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty