Mgr. Adéla Plechatá
výzkumný a vývojový pracovník, doktorand
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2016 - 2017, 2017 - dosud
telefon: (+420) 283 088 429
e-mail: adela.plechata@nudz.cz
curriculum vitae


Bakalářská disertační práce

2014 - 2015: Využití počítačových programů v rehabilitaci po poranění hlavy a mozku

Magisterská diplomová práce

2016 - 2017: Možnosti využití virtuální reality k remediaci paměťového deficitu u pacientů se schizofrenií

Získaná ocenění

2017 - 2017: Nejlepší poster - 2.místo PhD existence: Československá psychologická konference
2018 - 2020: GAUK: Akceptovatelnost imerzivní virtuální reality a její přínosnost ve srovnání s méně imerzivními technologiemi v diagnostice a remediaci kognitivního deficitu u zdravé stárnoucí populace, hlavní řešitel
2020 - 2020: Výzkum kognitivního deficitu a plasticity mozku: Kodaňská univerzita - Interní grantová soutěž projekt mobility

Disertační práce

2017 - dosud: Remediace kognitivního deficitu u neuropsychiatrických poruch pomocí úloh ve virtuální realitě

Publikace

Nejdůležitější publikace

PLECHATÁ, A., HEJTMÁNEK, L., BEDNÁŘOVÁ, M., FAJNEROVÁ, I. Cognitive Remediation in Virtual Environments for Patients with Schizophrenia and Major Depressive Disorder: A Feasibility Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021, 18(17), "Article number 9081". ISSN 1661-7827. DOI: 10.3390/ijerph18179081. IF 3.390.

PLECHATÁ, A., HEJTMÁNEK, L., FAJNEROVÁ, I. Virtual supermarket shopping task for cognitive rehabilitation and assessment of psychiatric patients: validation in chronic schizophrenia. Československá psychologie. 2021, 65(1), 14-30. ISSN 0009-062X. DOI: 10.51561/cspsych.65.1.14. IF 0.471.

PLECHATÁ, A., NEKOVÁŘOVÁ, T., FAJNEROVÁ, I. What is the future for immersive virtual reality in memory rehabilitation? A systematic review. NeuroRehabilitation: an interdisciplinary journal. 2021, 48(4), 389-412. ISSN 1053-8135. DOI: 10.3233/NRE-201534. IF 2.138.

PLECHATÁ, A., SAHULA, V., FAYETTE, D., FAJNEROVÁ, I. Age-Related Differences With Immersive and Non-immersive Virtual Reality in Memory Assessment. Frontiers in Psychology. 2019, 10(June), "Article Number: 1330". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01330. IF 2.067.

FAJNEROVÁ, I., PLECHATÁ, A., SAHULA, V., HRDLIČKA, J., WILD, J. Virtual City system for cognitive training in elderly. In: International Conference on Virtual Rehabilitation, ICVR. Tel Aviv: The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019, s. "Article number 8994428". ISBN: 978-1-72811-285-5. DOI: 10.1109/ICVR46560.2019.8994428.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty