Ing. Anna Šuláková, Ph.D.
postgraduální student
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2017 - dosud
telefon: (+420) 283 088 232
mobil: (+420) 720 151 954
e-mail: Anna.Sulakova@nudz.cz


Vybrané publikace:
Uthaug, M; Lancelotta, R; van Oorsouw, K; Kuypers, K; Mason, N; Rak, J; Šuláková, A; Jurok, R; Maryška, M; Kuchař, M; Páleníček, T; Riba, J; Ramaekers, J. A single inhalation of vapor from dried toad secretion containing 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) in a naturalistic setting is related to sustained enhancement of satisfaction with life, mindfulness-related capacities, and a decrement of psychopathological symptoms. Psychopharmacology, 2019. doi: 10.1007/s00213-019-05236-w.

Šuláková, A; Fojtíková, L; Holubová, B; Bártová, K; Lapčík, O; Kuchař, M. Two immunoassays for the detection of 2C-B and related hallucinogenic phenethylamines. J Pharmacol Toxicol Methods, 2019. doi: 10.1016/j.vascn.2018.11.001.

Fojtíková, L (1); Šuláková, A (1); Blažková, M; Holubová, B; Kuchař, M; Mikšátková, P; Lapčík, O; Fukal, L. Lateral flow immunoassay and enzyme linked immunosorbent assay as effective immunomethods for the detection of synthetic cannabinoid JWH-200 based on the newly synthesized hapten. Toxicology Reports, 2018. doi: 10.1016/j.toxrep.2017.12.004.


Odborná příprava a praxe

2009 - 2012: Ústav organické chemie VŠCHT Praha, pracovní skupina syntézy DNA aduktů doc. I. Linharta: syntetické a analytické práce na různých projektech
2011: ÚOCHB AV ČR, výzkumný tým dr. F. Teplého: odborná praxe v organické syntéze
2012 - 2017: Ústav chemie přírodních látek VŠCHT Praha, pracovní skupina prof. O. Lapčíka: syntetické a analytické práce, zpracování dat a rešerší, příprava prezentací a publikací, laboratorní dohled nad studenty
2016: Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek vedená dr. M. Kuchařem, VŠCHT Praha: příprava vzorků a syntéza analytických standardů
2017 - dosud: NUDZ: vývoj analytických metod - příprava vzorků, měření na LC-MS, vyhodnocování dat v softwaru Analyst a MultiQuant

Bakalářská disertační práce

2007 - 2010: Optimalizace syntézy deschlorhalopemidu

Magisterská diplomová práce

2010 - 2012: Syntéza 7-substituovaných derivátů guaninu

Získaná ocenění

2009: Cena společnosti Lonza Biotec, s.r.o.

Pedagogická činnost

2013 - 2016: Asistentka v laboratořích předmětu Laboratoř isolačních a separačních metod, VŠCHT Praha
2013 - 2016: Asistentka na cvičeních předmětu Bioorganická chemie přírodních látek, VŠCHT Praha

Disertační práce

2012 - 2019: Imunoreaktivní deriváty nových syntetických drog

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Zvolit jiná kritéria vyhledávání

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty