Ing. Anna Šuláková, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP1 Experimentální neurobiologie
v instituci:  2017 - dosud
telefon: (+420) 283 088 232
mobil: (+420) 720 151 954
e-mail: Anna.Sulakova@nudz.cz


Vybrané publikace:
Uthaug, M; Lancelotta, R; van Oorsouw, K; Kuypers, K; Mason, N; Rak, J; Šuláková, A; Jurok, R; Maryška, M; Kuchař, M; Páleníček, T; Riba, J; Ramaekers, J. A single inhalation of vapor from dried toad secretion containing 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine (5-MeO-DMT) in a naturalistic setting is related to sustained enhancement of satisfaction with life, mindfulness-related capacities, and a decrement of psychopathological symptoms. Psychopharmacology, 2019. doi: 10.1007/s00213-019-05236-w.

Šuláková, A; Fojtíková, L; Holubová, B; Bártová, K; Lapčík, O; Kuchař, M. Two immunoassays for the detection of 2C-B and related hallucinogenic phenethylamines. J Pharmacol Toxicol Methods, 2019. doi: 10.1016/j.vascn.2018.11.001.

Fojtíková, L (1); Šuláková, A (1); Blažková, M; Holubová, B; Kuchař, M; Mikšátková, P; Lapčík, O; Fukal, L. Lateral flow immunoassay and enzyme linked immunosorbent assay as effective immunomethods for the detection of synthetic cannabinoid JWH-200 based on the newly synthesized hapten. Toxicology Reports, 2018. doi: 10.1016/j.toxrep.2017.12.004.


Odborná příprava a praxe

2009 - 2012: Ústav organické chemie VŠCHT Praha, pracovní skupina syntézy DNA aduktů doc. I. Linharta: syntetické a analytické práce na různých projektech
2011: ÚOCHB AV ČR, výzkumný tým dr. F. Teplého: odborná praxe v organické syntéze
2012 - 2017: Ústav chemie přírodních látek VŠCHT Praha, pracovní skupina prof. O. Lapčíka: syntetické a analytické práce, zpracování dat a rešerší, příprava prezentací a publikací, laboratorní dohled nad studenty
2016: Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek vedená dr. M. Kuchařem, VŠCHT Praha: příprava vzorků a syntéza analytických standardů
2017 - dosud: NUDZ: vývoj analytických metod - příprava vzorků, měření na LC-MS, vyhodnocování dat v softwaru Analyst a MultiQuant

Bakalářská disertační práce

2007 - 2010: Optimalizace syntézy deschlorhalopemidu

Magisterská diplomová práce

2010 - 2012: Syntéza 7-substituovaných derivátů guaninu

Získaná ocenění

2009: Cena společnosti Lonza Biotec, s.r.o.

Pedagogická činnost

2013 - 2016: Asistentka v laboratořích předmětu Laboratoř isolačních a separačních metod, VŠCHT Praha
2013 - 2016: Asistentka na cvičeních předmětu Bioorganická chemie přírodních látek, VŠCHT Praha

Disertační práce

2012 - 2019: Imunoreaktivní deriváty nových syntetických drog

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty