Bc. et Bc. Alisa Loginova
administrativní pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2017 - dosud
telefon: (+420) 283 088 529
e-mail: Alisa.Loginova@nudz.cz


Zájmy

Neurofyziologie, Zrcadlové neurony, Sociální kognice, Teorie mysli.

Odborná příprava a praxe

2014 - 2018: Bakalářské studium - Molekulární Biologie a biochemie, Přírodovědecká Fakulta UK v Praze
2017 - 2020: Bakalářské studium - Kynologie, Česká Zemědělská Univerzita Praha
2018: Magisterské studium - Fyziologie živočichů a člověka, specializace - Neurobiologie, Přírodovědecká Fakulta UK v Praze
2020: Magisterské studium - Zájmové chovy, specializace - Kynologie, Česká Zemědělská Univerzita Praha

Bakalářská disertační práce

2014 - 2018: Zrcadlové neurony - Mechanismy a funkce
2017 - 2020: Ontogeneze paměti psa
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty