PSIKET_002CZE (2020-005037-32)

Základní informace

Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 11. 2021 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 871 900 Kč
Podpořil/a: PSYRES, Nadační fond pro výzkum psychedelik

Anotace

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie s možností vstupu do otevřené extenze“ (EUDRACT No.: 2020-005037-32). Realizace studie PSIKET_002CZE „Psilocybin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese komorbidní s onkologickým onemocněním.

Klinické hodnocení PSIKET_002CZE je zaměřeno na studium antidepresivního účinku psilocybinu u populace pacientů s depresivní poruchou, která doprovází onkologické onemocnění. V tomto klinickém hodnocení fáze II je účinek psilocybinu srovnáván proti aktivní látce 2 ketaminu (již v minulosti byl prokázaný rychlý antidepresivní účinek) a kontrolnímu léčivu midazolamu (bez antidepresivního účinku) ve dvojitě zaslepeném uspořádání o třech paralelních skupinách. Celkem 60 pacientů bude do jednotlivých skupin randomizováno v poměru 1:1:1.