Centrum pro sexuální zdraví a intervence

Profil

Obecným cílem centra je provádět špičkový multidisciplinární výzkum v oblasti sexuologie a představit poznatky a postupy založené na vědeckých zjištěních do klinické a forenzní praxe.

Centrum má dvě divize, jednu pro základní výzkum a druhou pro aplikovanou klinickou intervenci. Výzkumná divize má jednotlivé laboratoře, které provádějí základní a translační preklinický výzkum v sexuální neurovědě, psychofyziologii a kognitivní vědě s cílem objasnit fyziologické, mozkové a kognitivní mechanismy sexuálního vzrušení, touhy, orgasmu, partnerských a parafilních preferencí, sexuálních dysfunkcí a sexualitu u psychiatrických pacientů.

Další důležitou součástí našeho výzkumu jsou opakované reprezentativní průzkumy sexuálního zdraví, životní pohody a chování české populace, konkrétních komunit a marginalizovaných skupin. Tento výzkum se také zaměřuje na vývoj, standardizaci a implementaci diagnostických, výzkumných a rizikových nástrojů souvisejících se sexuálním zdravím, medicínou a klinickými intervencemi. Aplikovaná divize se zabývá testováním účinnosti léčby založené na důkazech a sociálních intervencí v oblasti sexuálního zdraví a prevence sexuálních deliktů.

Více o našich aktivitách najdete také na facebookovém profilu: facebook.com/sexlabnudz 

Můžete nás kontaktovat na info@sexlabnudz.cz