Kvantitativní elektrofyziologie spánku a bdění

Výzkumná skupina se zaměřuje především na kvantitativní analýzu elektrických signálů registrovaných během spánku, na hodnocení jejich specifik u různých onemocnění a stavů a testuje vliv nefarmakologických i farmakologických intervencí na jeho změny. Současně také usiluje o integraci elektrofyziologických dat s dalšími, zejména behaviorálními a zobrazovacími údaji.

Skupina se věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu. V současné době se soustředí na problematiku konsolidace různých typů paměti během spánku a možnosti jejího ovlivnění. Věnuje se především akustické stimulaci během spánku, která je založena na principu monitorování elektrického signálu spícího mozku a přesném načasování akustického stimulu. V oblasti klinického výzkumu se skupina zaměřuje především na hodnocení mikrostrukturu spánku u nespavosti, neuropsychiatrických onemocnění a dále na problematiku spánku během zdravého a patologického stárnutí.