Kognitivní funkce po diagnóze COVID-19 u osob se schizofrenií (NU22-D-135)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Mabel V. Rodriguez M., Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 4. 2022 - 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 3 604 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Tato studie zahrnuje, pokud je nám známo, zcela první hodnocení kognitivních a morfologických změn po prodělání onemocnění COVID-19 u osob se schizofrenií. Primární cíle studie jsou: (1.) zjistit, zda prodělání onemocnění COVID-19 souvisí s výrazným zhoršením celkového kognitivního fungování, a (2.) vyhodnotit vztah mezi proděláním nemoci COVID-19 a morfologickými změnami.

Cílené testování hypotéz je spojeno s explorační analýzou: (3.) širší škály proměnných, které by mohly ovlivnit kognici (včetně závažnosti onemocnění, doby od prodělání nemoci, úrovně kognitivního fungování při vstupním vyšetření), (4.) možných změn na úrovni jednotlivých kognitivních domén, a (5.) souvislostí mezi kognitivními a morfologickými změnami.