Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně - retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)

Základní informace

Řešitel: prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice - doc.MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Spolupříjemci: NUDZ, Fakultní nemocnice Olomouc - doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.; Nemocnice Na Homolce- MUDr. Jiří Keller, Ph.D.; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Prof. MUDr. Jan Roth, CSc
Doba řešení: 1. 5. 2019 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 15 127 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 580 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Neurodegenerace jsou důsledkem postupného zániku specifických skupin neuronů. Patofyziologickou podstatou je ukládání určitého specifického – pro dané onemocnění charakteristického proteinu (např. beta-amyloidu, tau proteinu nebo alfa-synukleinu) v mozkové tkáni v kombinaci s obecnými mechanismy apoptózy a autofagie (řízené smrti buňky). Správné rozpoznání neurodegenerací během života pacientů je i v současné době velmi obtížné. Kombinace dvou i více neurodegenerativních onemocnění jsou častější, než se dříve soudilo, i když zatím nejsou dostupná přesnější epidemiologická data. Překrývání neudegenerací může být příčinou rychlejšího průběhu i někdy velmi atypických klinických obrazů u řady pacientů.

Je proto nutné zdůraznit nutnost provádění detailního neuropatologického vyšetření mozku pacientů a následnou retrospektivní klinicko-patologickou korelací analyzovat vliv a případně též podíl jednotlivých komorbidit na průběh onemocnění. Výsledná analýza totiž může mít u budoucích pacientů potenciální terapeutické konsekvence a být přínosná pro zpřesnění prognostických aspektů onemocnění.