Laboratoř elektrofyziologie

Profil

Laboratoř elektrofyziologie je soběstačné výzkumné pracoviště podporující širokou škálu výzkumných projektů v rámci oddělení Experimentální neurobiologie. Jsme otevřeni poskytování výzkumných služeb jiným výzkumným skupinám mimo naše oddělení na základě vědecké spolupráce. Podmínky by měly být projednávány individuálně s vedoucími výzkumných skupin.

Vybavení

 • Operační místnost se stereotaktickým aparátem a inhalační anestezií (isofluran + kyslík)
   
 • Zařízení pro nahrávání jednotkové aktivity a lokálních potenciálů (LFP) in vivo u volně pohyblivých potkanů
   
 • Zařízení pro měření multikanálového EEG u volně se pohybujících potkanů
   
 • Telemetrický systém 4 DSI
 • Bezdrátový systém nahrávání a monitoringu EEG/EMG/EOG u anestezovaných a volně pohyblivých potkanů
   
 • Zařízení pro získání real-time videozáznamů v rámci řešení behaviorálních úloh potkanem
   
 • Implantace různých typů elektrod a telemetrických modulů
   
 • Elektrofyziologie in-vitro a fluorescenční zobrazování (ve vývoji)