Experimentální psychofarmakologie

Projekty pracovní skupiny se soustředí na metabolomické studie neurodegenerativních a neurovývojových chorob a neurodegenerativních procesů u schizofrenie. Dále na identifikaci inovativních cílů farmakoterapie duševních chorob a proof-of-concept a selekci lead structure  kandidátních molekul. Výzkum se také současně zaměřuje na neurobiologii neuropsychiatrických onemocnění s použitím behaviorálních, farmakologických, neurochemických a molekulárně biologických přístupů. Výrazný výzkumný důraz je kladen na kognitivní deficit u neuropsychiatrických onemocnění. Tento směr výzkumu pomáhá porozumění nervovým základům chování a i aplikované a translační výstupy využitelné v diagnostice a léčbě neuropsychiatrických a neurodegenerativních chorob.