Dopady pandemie COVID-19 na přirozenou úmrtnost, sebevražednost a sebepoškozování u lidí s historií duševního onemocnění: Retrospektivní kohortová studie na datech z národních zdravotnických registrů (NU22-D-146)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 4. 2022 - 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 3 57 2000 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 878 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

 

Anotace

Projekt se zaměřuje na zjišťování rizika mortality, sebevražednosti a sebepoškozování u lidí s duševním onemocněním během pandemie COVID-19. V rámci projektu jsou využívána data z národních zdravotnických registrů spravovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky (hlavní řešitel projektu).