Podpora pohody a integrace transgenderových obětí v pečovatelském prostředí s holistickým přístupem (SWITCH) (JUST 881635)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Hlavní příjemce: PERSEO SPA IMPRESA SOCIALE, IT
Spolupříjemci: Paradigma (IT), FUNDACIO PARC TAULI (S), TRANSPARENT z.s. (ČR), Mirada Local SL (S), AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA (IT)
Doba řešení: 1. 4. 2020 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 413 234 EUR
Podpořil/a: EK

Anotace

Cílem je podpora služeb na pomoc transgender a intersexuálním osobám prostřednictvím zvyšování kompetencí psychiatrů, psychologů, psychoterapeutů a dalších zdravotních, sociálních a pedagogických pracovníků. Transgender osoby jsou častěji vystavené diskriminaci, obtěžování a násilí, což zvyšuje riziko duševních poruch, závislostí a sebevražd. V rámci projektu je vytvořen systém školení pro odborníky na základě poznatků z vědy i terapeutické praxe, podpora svépomocných skupin pro transgender osoby, informování odborné i laické veřejnosti a publikační činnost.