Rise up against anti-LGBTI hate crimes (RISE UP) (JUST 963772)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Prague Pride z.s.
Spolupříjemci: NUDZ; In IUSTITIA o.p.s.
Doba řešení: 1. 2. 2021 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 312 480 EUR
Rozpočet NUDZ: 59 090 EUR
Podpořil/a: EK

Anotace

lorem ipsum