Rise up against anti-LGBTI hate crimes (RISE UP) (JUST 963772)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Prague Pride z.s.
Spolupříjemci: NUDZ; In IUSTITIA o.p.s.
Doba řešení: 1. 2. 2021 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 312 480 EUR
Rozpočet NUDZ: 59 090 EUR
Podpořil/a: EK

Anotace

Projekt reaguje na současnou situaci, kdy více než 90 % případů diskriminace, násilí a útoků na české LGBTI osoby na základě sexuální orientace a genderové identity není hlášeno, a tudíž ani vyšetřováno. NUDZ jako partner má v tomto projektu za úkol zpřístupnit nové nástroje pro zkvalitnění sběru dat o projevech netolerance vůči LGBTI v České republice a přispět k harmonizaci datových standardů, které by umožnily i mezinárodní srovnání (například s jinými daty, jako je šetření Eurobarometr nebo průzkumy FRA).


Celkovým cílem projektu je zlepšit kvalitu života LGBTI osob v České republice a zvýšit soudržnost české společnosti prostřednictvím systematického posunu v boji proti intolerance vůči LGBTI lidem, zejména v oblasti prevence těchto nenávistných projevů a to s využitím holistického přístupu.