Psychiatrická epidemiologie

Náš výzkum se věnuje základním tématům týkajících se psychiatrické epidemiologie, jako jsou monitorování prevalence a incidence duševních onemocnění, zkoumání faktorů souvisejících s duševními onemocněními a zjišťování zdravotních a socioekonomických důsledků spojených s přítomností duševních onemocnění. V současné době se prioritně věnujeme  souběhu duševních a somatických onemocnění a dopadů pandemie COVID-19 na populační duševního zdraví. 

Pracujeme s daty z reprezentativních celonárodních průřezových a mezinárodních longitudinálních studií. Dále pracujeme s českými celonárodními zdravotnickými registry. Výsledky našeho výzkumu pomáhají informovat o stavu populačního duševního zdraví a slouží jako podklad pro rozvoj systému péče služeb o duševní zdraví v ČR.