Výzkum duševního zdraví u dětí a adolescentů

Pracovní skupina pro výzkum duševního zdraví dětí a dolescentů (CAMH) se zaměřuje především na prevenci a podporu duševního well-beingu prostřednictvím implementační vědy. Mezi hlavní cíle výzkumu patří:

  1. Rozvoj porozumění rizikům a odolnosti v dětství a dospívání, které ovlivňují duševní zdraví v průběhu celého života.
  2. Promítnutí těchto poznatků do strategií kultivace duševního well-beingu u dětí a dospívajících.;
  3. Hodnocení implementace a efektivity intervencí na podporu duševního zdraví a well-beingu dětí a dospívajících.