Aktuálně řešené projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)


Grantová agentura ČR

Porozumění vlivu impulzivity na civilizační choroby paradigmem gratifikace (17-05791S)
Řešitel: Steven Lawyer, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 5 300 000 Kč

Ověření Analyticko-ruminační hypotézy: deprese jako funkční adaptace (17-09489S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 3 462 000 Kč

Sexuální reaktivita depresivních mužů na video stimuly (17-11004S)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 3 703 000 Kč

Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (17-14534S)
Řešitel: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 5 141 000 Kč

Strach a odpor a jejich role při vzniku specifických fobií ze zvířat: neuropsychologický přístup
(17-15991S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 3 781 000 Kč

Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností (17-16622S)
Řešitel: Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 3 774 000 Kč

Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti (17-23718S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 7 225 000 Kč

Dysfunkce atraktorových sítí u schizofrenie a obsedantně-kompulzivní poruchy: Translační testy hypotézy dynamických systémů (17-04047S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet celkem: 9 998 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 483 000 Kč

Vliv lithia na aktivitu Na+/K+-ATPázy a funkční následky oxidačního stresu; od animálního modelu k pacientům s bipolární poruchou (17-07070S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR (RNDr. Lenka Roubalová, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet celkem: 7 491 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 231 000 Kč

Role spánku při konsolidaci na kontextu závislých asociací mezi objektem a pozicí – studie odpovědí jednotlivých neuronů v přední cingulární kůře a hipokampu (17-26002Y)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 4 470 000 Kč

Mechanismy patologické konzumace online pornografie (17-19348Y)
Řešitel: Timothy Jason Wells, MSc., Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 4 468 000 Kč

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 5 208 000 Kč

Kognitivní superaging (18-06199S)
Řešitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení:1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 4 503 000 Kč

Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsů (18-09296S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR (prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.) a 3. LF UK
(prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet celkem: 12 644 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 695 000 Kč

Sociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku – prostorově integrovaný přístup (18-17564S)
Řešitel: Mgr. Ladislav Kážmér
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 2 871 000 Kč

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně (prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet celkem: 7 240 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 811 000 Kč

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 955 000 Kč

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 8 690 000 Kč

Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 282 000 Kč

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S )
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 6 482 000 Kč

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 3 414 000 Kč

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 640 000 Kč

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy
(19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 8 872 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 973 000 Kč

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Účinnost a funkční změny mozku při léčbě deprese transkraniální stimulací stejnosměrným proudem (tDCS) v porovnání s venlafaxinem (15-29900A)
Řešitel: doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2015–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 9 927 000 Kč

Analýza efektu časné identifikace a krátké intervence zaměřené na snižování zdravotních škod působených alkoholem (16-31333A)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 5 523 000 Kč

Diabetes a pre-diabetes jako biologické rizikové faktory pro atrofii mozku a zhoršení paměti u schizofrenie (16-32791A)
Řešitel: prof. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 8 984 000 Kč

Interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci (16-27611A)
Řešitel: Ing. Zdenka Krištofiková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR (prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.) a Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.)
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet celkem: 12 448 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 090 000 Kč

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese (16-31380A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 6 119 000 Kč

Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení časné diagnostiky schizofrenie a bipolární poruchy (16-32696A)
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 10 300 000 Kč

Narušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě hodgkinova lymfomu: translační studie (16-29857A)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta (prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (MUDr. Heidy Móciková, Ph.D.), Fyziologický ústav AV ČR (doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.)
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet celkem: 20 973 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 12 929 000 Kč

Vztah fenomenologie a neurobiologie auditivních halucinací u schizofrenie (17-32957A)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 13 269 000 Kč

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.)
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 13 553 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 10 163 000 Kč

Role frontotemporální komunikace v narušení kognitivní koordinace a flexibility u schizofrenie: Translační studie (17-30833A)
Řešitel: Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 12 990 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 045 000 Kč

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Michal Goetz, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 8 157 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 501 000 Kč

Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou (17-32445A)
Řešitel: Tereza Příhodová, MA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 7 847 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 123 000 Kč

Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 10 078 000 Kč

Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy (NV18-07-00272)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 9 433 000 Kč

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice (doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Fakultní nemocnice Olomouc (doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.); Nemocnice Na Homolce (MUDr. Jiří Keller, Ph.D.); Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (prof. MUDr. Jan Roth, CSc.)
Rozpočet celkem: 15 127 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 580 000 Kč

 

Technologická agentura ČR

Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness (TJ01000010)
Řešitel: Barbora Šouláková
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Xlab s.r.o. (Caro Néstor Mauricio)
Doba řešení: 1.1.2018–30.11.2019
Rozpočet celkem: 3 183 840 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 292 160 Kč

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (Tl01000309)
Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense s.r.o. (Ing. jan Hrdlička)
Doba řešení: 1.3.2018–28.2.2021
Rozpočet celkem: 9 704 706 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 261 706 Kč

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počítačových her (TL02000561)
Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense s.r.o. (Ing. jan Hrdlička)
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 6 389 295 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 352 750 Kč

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 27.3.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 2 178 482 Kč

 

Rada vlády pro koorodinaci protidrogové politiky

Vývoj účinné léčebné strategie pro závislost na metamfetaminu (S-42-18)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 583 000 Kč

 

Ministerstvo vnitra ČR

Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum (VI20172020056)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Ing. Martin Kuchař, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Alfarma, s.r.o. (RNDr. Miroslav Flieger, CSc.)
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 42 761 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 24 462 000 Kč

Nadace RSJ

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-018-2018)
Řešitel: Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–30.6.2019
Rozpočet NUDZ: 2 792 500 Kč

Review "Psychický a emoční wellbeing nadaných dětí" (NP-002-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.3.2019–1.6.2019
Rozpočet NUDZ: 120 000 Kč

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-038-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.10.2019–31.8.2020
Rozpočet NUDZ: 5 535 228 Kč

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 2019 (RVO-NUDZ/2019)
Řešitel: Ing. Šárka Vyšínová, Ing. Petr Nevole
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 27 864 790,36 Kč

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Udržitelnost pro Národní ústav duševního zdraví (LO1611)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2016–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 547 060 000 Kč

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Biotechnologický výzkum změny spektra bioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace – CleverAge Biota (FV40032) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: C2P s.r.o. (MUDr. Róbert Hromádka)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 28 199 996 Kč
Rozpočet NUDZ: 13 822 996

 

Město Klecany

Podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci na Oddělení kognitivních poruch
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 28.3.2019–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 40 000 Kč

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty