VP1 Experimentální neurobiologie – Aktuálně řešené granty a projekty

Grantová agentura ČR

Role spánku při konsolidaci na kontextu závislých asociací mezi objektem a pozicí – studie odpovědí jednotlivých neuronů v přední cingulární kůře a hipokampu (17-26002Y)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Doba řešení: 2018–2020

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy (19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Doba řešení: 2019–2021

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci (16-27611A)
Řešitel: doc. Ing. Zdenka Krištofiková, Ph.D.
Další účastníci projektu: Fakultní nemocnice v Motole; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Doba řešení: 2016–2019

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Další účastníci projektu: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR; Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2020

Role frontotemporální komunikace v narušení kognitivní koordinace a flexibility u schizofrenie: Translační studie (17-30833A)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Další účastník projektu: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2020

 

Ministerstvo vnitra ČR

Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum (VI20172020056)
MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Další účastník projektu: Alfarma, s.r.o.
Doba řešení: 2017–2020

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Targeted Depletion of the TRP-VR1 in Murine Nociception Models for Treatment of Analgesics Resistant Pain (LTAB19024)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Spoluřešitel: Prof. Vasilis Ntziachristos, Technical University Munich and Helmholtz Zentrum Munich
Doba řešení: 2019–2021

 

Interní grantová soutěž NUDZ

Morfologické a histopatologické změny v neurovývojovém modelu schizofrenie
Řešitel: Mgr. Iveta Vojtěchová
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Vnější a vnitřní simultánní multikanálové EEG nahrávání
Řešitel: Mgr. Čestmír Vejmola
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – základní výzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty