VP1 Experimentální neurobiologie – Aktuálně řešené granty a projekty

Grantová agentura ČR

Role spánku při konsolidaci na kontextu závislých asociací mezi objektem a pozicí – studie odpovědí jednotlivých neuronů v přední cingulární kůře a hipokampu (17-26002Y)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Doba řešení: 2018–2020

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy (19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Doba řešení: 2019–2021

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci (16-27611A)
Řešitel: doc. Ing. Zdenka Krištofiková, Ph.D.
Další účastníci projektu: Fakultní nemocnice v Motole; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Doba řešení: 2016–2019

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Další účastníci projektu: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR; Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2020

Role frontotemporální komunikace v narušení kognitivní koordinace a flexibility u schizofrenie: Translační studie (17-30833A)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Další účastník projektu: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2020

 

Ministerstvo vnitra ČR

Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum (VI20172020056)
MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Další účastník projektu: Alfarma, s.r.o.
Doba řešení: 2017–2020

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Targeted Depletion of the TRP-VR1 in Murine Nociception Models for Treatment of Analgesics Resistant Pain (LTAB19024)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Spoluřešitel: Prof. Vasilis Ntziachristos, Technical University Munich and Helmholtz Zentrum Munich
Doba řešení: 2019–2021

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Využití metod průmyslové biotechnologie pro diferenciální diagnostiku neurologických onemocnění (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015497)
Řešitel: RNDr. Jan Říčný, CSc.
Hlavní příjemce: VIDIA spol. s r.o.
Doba řešení: 2019–2022

 

Interní grantová soutěž NUDZ

Morfologické a histopatologické změny v neurovývojovém modelu schizofrenie
Řešitel: Mgr. Iveta Vojtěchová
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Vnější a vnitřní simultánní multikanálové EEG nahrávání
Řešitel: Mgr. Čestmír Vejmola
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – základní výzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty