VP1 Experimentální neurobiologie – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Role spánku při konsolidaci na kontextu závislých asociací mezi objektem a pozicí – studie odpovědí jednotlivých neuronů v přední cingulární kůře a hipokampu (17-26002Y)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 4 470 000 Kč

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně (prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida)
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 7 240 000 Kč

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy
(19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 8 872 000 Kč

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci (16-27611A)
Řešitel: Ing. Zdenka Krištofiková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. martin Vyhnálek, Ph.D.); Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR (prof. Ing. Jiří Homola, CSc.)
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet cekem: 12 448 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 090 000 Kč

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.); Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 13 553 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 10 163 000 Kč

Role frontotemporální komunikace v narušení kognitivní koordinace a flexibility u schizofrenie: Translační studie (17-30833A)
Řešitel: Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 12 990 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 045 000

 

Ministerstvo vnitra ČR

Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum (VI20172020056)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Ing. Martin Kuchař, Ph.D.) 
Spolupříjemce: NUDZ; Alfarma, s.r.o. (RNDr. Miroslav Flieger, CSc.)
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 42 761 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 24 462 000 Kč

 

● OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Využití metod průmyslové biotechnologie pro diferenciální diagnostiku neurologických onemocnění (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015497)
Řešitel: RNDr. Jan Říčný, CSc.
Hlavní příjemce: VIDIA spol. s r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2019–30.6.2022
Rozpočet celkem: 7 889 609 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 510 942 Kč

 

● MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Targeted Depletion of the TRP-VR1 in Murine Nociception Models for Treatment of Analgesics Resistant Pain (LTAB19024)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Technical University Munich and Helmholtz Zentrum Munich  (Prof. Vasilis Ntziachristos)
Doba řešení: 1.7.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 90 000 Euro
Rozpočet NUDZ: 1 200 000 Kč

Dynamika hipokampálních a neokortikálních neuronálních reprezentací vzájemných vztahů mezi subjektem, pohyblivými objekty a prostředím (LTAUSA19135)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Partneři: New York University (Prof. André A. Fenton), University of Arizona (Prof. Jean-Marc Fellous, Ph.D.)
Doba trvání: 1.11.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 6 991 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 496 000 Kč

 

● INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Morfologické a histopatologické změny v neurovývojovém modelu schizofrenie (304A_2019)
Řešitel: Mgr. Iveta Vojtěchová
Doba řešení: 1.12019–30.6.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Vnější a vnitřní simultánní multikanálové EEG nahrávání (301B_2019) (NPU) 
Řešitel: Mgr. Čestmír Vejmola 
Doba řešení: 7.1.2019–15.2.2019
Rozpočet: 60 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty