2. Laboratoř hmotnostní spektrometrie

 

Laboratoř chemické analýzy (LChA) byla vytvořena jako vědecko-servisní pracoviště pro speciální instrumentální analýzy a vývoj nových analytických metod. V laboratoři je využívána hmotnostní spektrometrie a příbuzné techniky pro objasňování struktury, charakterizaci a identifikaci širokého spektra přírodních látek. Díky spojení se separačními metodami lze charakterizovat i velmi komplexní směsi analytů. Pro spolehlivější řešení analytických problémů jsou kombinovány výsledky získané různými analytickými technikami. Cílem je především stanovování hladin významných biomarkerů, stejně jako vývoj nových metod pro diagnostické, forenzní, a toxikologické analýzy. Výzkum je zaměřen jak na základní procesy uplatňující se při separaci látek a v hmotnostní spektrometrii, tak na vývoj instrumentace. Vedle vlastního výzkumu, slouží laboratoř chemické analýzy jako podpora výzkumných aktivit v celé organizaci NUDZ. Analytické služby jsou poskytovány ostatním subjektům na bázi vědecké spolupráce či jako servisní měření.

Klíčové vybavení

• Hmotnostní spektrometr AB Sciex QTrap 6500 s UHPLC systémem Dionex UltiMate 3000 určený pro cílové a kvantitativní analýzy 

• Hmotnostní spektrometr AB Sciex TripleTOF 5600 s UHPLC systémem UltiMate 3000 určený pro necílové analýzy

• Vybavení pro komplementární analýzy oboru molekulové spektroskopie jako UV/Vis, Fluorescence, FT-IR a další.

Kontakt pro rezervaci

Ing. Anna Jindrová, Ph.D.

E-mail: anna.jindrova@nudz.cz

Tel: +420 283 088 243

Výzkumný a technický kontakt

Jakub Rak, Ph.D. Leader, senior scientist

E-mail: Jakub.Rak@nudz.cz

Tel: +420 283 088 232

Anna Šuláková, Ms. 
Analyst

E-mail: Anna.Sulakova@nudz.cz

Tel: +420 283 088 232

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty