VP5 Spánková medicína a chronobiologie - FotogaleriePráce v tkáňové laboratoři

Práce v tkáňové laboratoři

Práce v tkáňové laboratoři

Tkáňová kultura

Vyhodnocování dat z luminometru Lumicycle

Lidské fibroblasty značené GFP

Lidské fibroblasty sledované v konfokálním mikroskopu

Světelný panel

Brýle filtrující modré světlo

Kognitivně behaviorální terapie

Aktigram

Testování paměti

Vlevo, nebo vpravo? Potkan se rozhoduje v bludišti tvaru Y

Vlevo, nebo vpravo? Potkan se rozhoduje v bludišti tvaru Y

Potkani chovaní v prostředí obohaceném o úkryty a v početnějších skupinách

Úloha chůze po lati slouží k ověření motorických dovedností potkanů

Genotypizace zvířat metodou PCR s gelovou elektroforézou

Potkaní mládě a záznam ultrazvuků, které vydává

Úloha rozpoznání nového objektu

Přivykání mláďat potkanů na manipulaci

Přivykání mláďat potkanů na manipulaci

Vstup na oddělení spánkové medicíny

Čekárna

Sledování průběhu spánku

Přípravna

Pokoj pro pacienty

Polysomnograf

Přípravna

Připojení pacienta

Snímací elektrody

Vyhodnocování naměřených údajů

Příprava na měření spánku

Aplikace snímačů na obličej

Čepice se snímacími elektrodami

Lepení elektrody na ruku

Monitoring spánku
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty