VP5 Spánková medicína a chronobiologie – Aktuálně řešené granty a projekty

Interní grantová soutěž NUDZ

Akustická stimulace a její vliv na konsolidaci deklarativní paměti a subjektivní vnímání spánku u pacientů s insomnií
Řešitel: Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, MA
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty