VP6 Elektrofyziologie mozku - FotogalerieEGI 256-kanálový EEG systém

EGI 256-kanálový EEG systém + Geodesic Photogrammetry System (GPS) 3.0

EGI 256-kanálový EEG systém

EGI 256-kanálový EEG systém

Simultánní nahrávání 256-kanálového EEG v prostředí 3T MRI

Elektrody 256-kanálového EEG systému v obraze MRI

příklady výzkumných výstupů

WaveFinder - mapování mozku

matice EEG konektivity

zpracování dat

přenos dat

experimentální místnost pro výzkum psychedelik
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty